Zuid%2DHolland%3A+%E2%82%AC+260+miljoen+natuurnetwerk
© Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland: € 260 miljoen natuurnetwerk

Provincie Zuid-Holland en regionale partners willen samen tot en met 2027 260 miljoen euro in nieuwe natuur steken.

Het meeste geld wordt geïnvesteerd in de EHS-gebieden het Groene Hart en Deltanatuur. Zo'n 22 miljoen euro is bestemd voor ecologische verbindingen tussen natuurgebieden, waardoor de kwaliteit van die gebieden verbetert.

'Met dit besluit kan natuurontwikkeling door de provincie na een lange periode van onzekerheid en bezuinigingen van start', stelt gedeputeerde Han Weber. 'We kunnen nu echt werk maken van het behoud en de versterking van de biodiversiteit in Zuid-Holland.'

Provinciale Staten moeten nog wel akkoord gaan met het besluit van provinciebestuur. Op 11 december besluiten zij over de planologische begrenzing van het natuurnetwerk. In januari volgt een besluit over het investeringsprogramma.

Gebiedsproces

De planning van de investeringen in de veenweidegebieden Gouwe Wiericke, De Venen en Krimpenerwaard is tot stand gekomen in een intensief proces.

'Gemeenten, waterschappen, boeren en natuurorganisaties hebben in een zeer korte tijd een advies voor natuurontwikkeling in hun gebied opgesteld dat voldoet aan de internationale verplichtingen voor natuur en water', aldus Weber.

Laatste stap

De investeringen zijn onderdeel van de Uitvoeringsstrategie EHS. In deze strategie heeft ook het agrarische natuurbeleid buiten de EHS een plek gekregen.

Als Provinciale Staten in januari deze Uitvoeringsstrategie vaststellen, is de laatste stap genomen in de decentralisatie van natuurtaken van het rijk naar de provincie.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer