LTO%3A+verkeerde+Rli%2Dcijfers+natuurbeheer
© Nieuwe Oogst

LTO: verkeerde Rli-cijfers natuurbeheer

'Rli gebruikt verkeerde cijfers voor agrarisch natuurbeheer. Boeren zijn essentieel voor de gewenste natuurkwaliteit', stelt LTO-bestuurder Siem Jan Schenk.

Schenk reageert hiermee op het advies ‘Onbeperkt houdbaar’, dat de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) vanmiddag in Den Haag presenteert. 'Voor herstel van de biodiversiteit is agrarisch natuurbeheer een van de belangrijkste instrumenten.'

De raad constateert volgens de LTO-bestuurder terecht dat de effectiviteit te wensen overlaat. 'Maar daaraan wordt hard gewerkt in de vorm van een nieuw stelsel met een integrale aanpak op gebiedsniveau en meer nadruk op ecologische effectiviteit.'

Stelselwijziging

Met rijk en provincies zijn over de stelselwijziging al afspraken gemaakt, geeft Schenk aan. 'Het doel is immers het gewenste beheer op de goede plek.'

Agrarisch natuurbeheer vormt voor LTO Nederland een onmisbare schakel voor het toekomstig natuurbeheer in ons land. 'Daarbij gaat het zowel om het verbinden van natuurgebieden als het potentiële belang van landbouwgebieden voor natuur.'

'Dus niet terug naar een scheiding van landbouw en natuur', benadrukt Schenk in de LTO-reactie. 'We moeten juist extra inzetten op meer en effectief agrarisch natuurbeheer in die landbouwgebieden, waar echt kansen liggen voor meer natuurresultaat.'

Klik voor complete Rli-rapport op bijgesloten pdf

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 9°
  70 %
Meer weer