GS+Flevoland+ziet+af+van+Oostvaarderswold
©

GS Flevoland ziet af van Oostvaarderswold

Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland willen af van de ecologische verbindingszone Oostvaarderswold tussen Oostvaardersplassen en Horsterwold. GS volgt hiermee het advies van onderzoekcommissie Bekker die geen mogelijkheden ziet de plannen door te zetten.

Volgens de onderzoekcommissie mist het plan draagvlak en is de natuurzone door de provincie zelf financieel niet op te brengen. Flevoland kan zich daarom beter richten op natuurontwikkeling in de buurt van Almere of op meer kleinschalige natuurprojecten.

'Een zone is alleen maar te financieren door reeds aangekochte grond te verkopen. Maar die brengt inmiddels veel minder op', stelt commissievoorzitter Roel Bekker. Zolang het rijk niet bijdraagt, en daar ziet het niet naar uit, brengt verkoop alleen onvoldoende op om ook een uitgeklede zone aan te leggen.

Positief advies

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman reageerde vanochtend dat GS het advies positief voorlegt aan Provinciale Staten. 'De provinciale inzet voor Oostvaarderswold is van de baan. Natuurontwikkeling plegen we elders.'

De komende vijf jaar houdt Flevoland de aangekochte landbouwgrond in portefeuille. Die tijd wordt gebruikt om te zien of en hoeveel van die gronden zij nog kan afstoten. Verkoop ligt moeilijk omdat het areaal deels is aangekocht met rijksgeld en inmiddels wordt beheerd door Staatsbosbeheer en Landschap Flevoland.

Opbrengst

Met de opbrengst van de grondverkoop kan op den duur elders in Flevoland nieuwe natuur worden aangelegd of kunnen projecten met agrarisch natuurbeheer worden ondersteund.

Appelman benadrukte dat hij als gedeputeerde er alles aan gaat doen om dan alleen nog 'gedragen' nieuwe natuur aan te leggen.

Provinciale Staten mogen op 27 februari de knoop doorhakken.

Weer

 • Zondag
  9° / 4°
  50 %
 • Maandag
  8° / 4°
  50 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  50 %
Meer weer