Erik Stuurbrink: 'Zonder duidelijke visie kom je geen stap verder'

De kunst van belangenbehartiging is volgens Erik Stuurbrink om bij de thema's of uitdagingen die spelen in een sector de juiste mensen te zoeken die voor oplossingen kunnen zorgen. Hij brengt dat sinds januari in praktijk als voorzitter van de LTO-vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen.

Erik+Stuurbrink%3A+%27Zonder+duidelijke+visie+kom+je+geen+stap+verder%27
© Dirk Hol

Het is voor Erik Stuurbrink een overlegdag. Naast het interview met Nieuwe Oogst moet hij ook een Landelijke Dag over Q-organismen voorbereiden met LTO-medewerkers. Doel van die bijeenkomst is de sector en gemeenten met veel boomteelt nog bewuster maken van de impact van uitbraken van bijvoorbeeld xylella, boktorren of essenprachtkevers.

De Bossenstrategie biedt veel perspectief, maar er zijn ook nog veel onzekerheden

Erik Stuurbrink, LTO-vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen

Als locatie voor overleggen en afspraken kiest hij vaak voor het Laanboomhuis in Opheusden, dat enkele jaren geleden is gebouwd en bovendien op fietsafstand ligt van zijn woonhuis. Hij was zelf betrokken bij de bouw van het huis als faciliteit voor bijeenkomsten met kwekers vanuit het Betuwse teeltgebied.

'Het gebouw wordt goed gebruikt. Er worden cursussen gehouden en zelf geef ik hier één dag in de week les aan BBL-studenten die een opleiding volgen tot boomkweker. Verder weet ook gemeente Neder-Betuwe de locatie goed te vinden om belangstellenden bij te praten over de regio en het belang van de boomteelt voor de lokale economie.'


Binnen de vakgroep heeft u snel promotie gemaakt. Hoe is dat gegaan?

'Ja, dat klopt. Via mijn bestuurswerk bij Tree Centre Opheusden ben ik eind vorig jaar gevraagd als bestuurslid. Al snel werd duidelijk dat de vakgroep mij zag als geschikte opvolger voor vertrekkend voorzitter Aad Vollebregt. Ze vroegen mij op de functie te solliciteren. Dat heb ik gedaan en vanaf begin dit jaar ben ik voorzitter.'

'De eerste maanden heb ik vooral besteed aan het beter leren kennen van de LTO-organisatie. Ik probeer mij het grote netwerk van LTO eigen te maken. Verder ben ik veel 'de boer op' voor bezoeken aan bedrijven in diverse regio's. Ik wil horen van ondernemers waar ze tegenaan lopen en uitdragen wat wij als organisatie voor hen kunnen betekenen.'


Waarom bent u belangenbehartiger geworden?

'Als boomkweker was ik altijd al bestuurder. En sinds ik enkele jaren geleden ben gestopt met mijn bedrijf vanwege problemen met mijn gezondheid, heb ik meer tijd voor bestuurswerk. Ik vind het vooral interessant om te doen. Een bestuurder beweegt zich op politiek niveau en probeert ingangen te vinden om zaken die van belang zijn voor de sector zo goed mogelijk te regelen. Volgens mij is de kunst van belangenbehartiging om steeds de juiste mensen bij elkaar te zoeken die zorgen voor oplossingen om de sector verder te helpen.'


Welke thema's zijn op dit moment belangrijk?

'De maatschappelijke discussie rond gewasbescherming vraagt veel aandacht. Daarbij kijken we hoe we de juiste communicatie kunnen vinden en framing tegen kunnen gaan. Ons standpunt is dat we niet de hakken in het zand zetten, maar het gesprek aangaan met onze omgeving. Kwekers adviseren we om contact te houden met de buurt en transparant te zijn over de dingen die ze doen.'

'Aansluitend daarop zien we dat de ruimte om te kunnen ondernemen beperkter wordt. Bij de ruimtelijke ordening hebben wonen en natuur vaak voorrang ten opzichte van landbouw. Wij vragen de overheid om ons niet onnodig te beperken. Anderzijds moet je jezelf ook afvragen of het verstandig is om op percelen in de buurt van woonwijken te willen telen.'


Hoe ver staat het met de verduurzaming van teeltmethoden?

'De sector zet daar vol op in. Maar wel met de aantekening dat de voorwaarden voor een duurzame teelt haalbaar en realistisch zijn en waarvan we de meerkosten uit de markt kunnen halen. Er is voor verdere verduurzaming behoefte aan meer alternatieven voor chemische middelen. Dat kunnen groene middelen zijn, maar ook innovaties als spotspraying of drones die gewassen monitoren.'

'We zijn hiermee aan de slag, maar hebben wel tijd nodig. Dit natte voorjaar laat weer zien dat mechanische onkruidbestrijding lastig is en ook dat er meer ziektedruk is in gewassen. Het is daarom goed dat we voorlopig nog chemie achter de hand hebben om te kunnen ingrijpen als dat nodig is.'


Hoe ziet u de toekomst voor de teelt van siergewassen?

'Zeer positief. Namens LTO ben ik binnen 'Stichting de Groene Stad' lid van de werkgroep die de missie en visie op de sierteeltsector voor de periode tot 2030 beschrijft. Samen met vertegenwoordigers van diverse belangen- en handelsorganisaties zijn we van mening dat groen de oplossing biedt voor veel maatschappelijke problemen. Als sector zorgen wij voor meer biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en een bijdrage aan het welzijn van mensen. Dat dragen we graag uit en het geeft ons als sector bestaansrecht.'


Waar staat de sector over tien jaar?

'Dan zijn we een duurzame sector met innovatieve productiesystemen. We hebben als altijd een luisterend oor voor de maatschappij en ondertussen zorgen kwekers ervoor dat hun assortiment is aangepast aan de klimaatverandering. Verder verwacht ik dat het areaal gelijk blijft, al hopen we natuurlijk wel op mogelijkheden voor groei.'

'De Bossenstrategie biedt zeker perspectief voor boomkwekers. We moeten afwachten wat dat de komende tien jaar oplevert. Overigens begrijp ik heel goed dat bosplantsoenkwekers hun bedrijf niet volledig inrichten op deze strategie. Daarvoor zijn er gewoonweg nog te veel onzekerheden.'

'Als vakgroep werken we aan een visie en aan de hand daarvan bepalen we waar we de komende jaren van meerwaarde kunnen zijn voor leden. Zelf raad ik individuele ondernemers ook aan om goed na te denken over waar ze over tien jaar willen staan met hun bedrijf. Zij kunnen daarover brainstormen met hun afnemers en medewerkers. Visie is nu eenmaal belangrijk; als dat ontbreekt, dan is er geen ontwikkeling en kom je met je bedrijf geen stap verder.'


Nieuwe voorzitter kent alle facetten van sector

Erik Stuurbrink (50) is geboren en getogen in het Gelderse Opheusden. Zijn vader was eigen ondernemer en reed op een SRV-wagen. Als schooljongen werkte Stuurbrink bij een groenteteler, die later ook plantenkweker werd. Na zijn opleiding aan HAS green academy ging hij aan de slag bij een tuincentrum, waar hij verantwoordelijk werd voor de inkoop.In 2001 werd de Betuwenaar benaderd door de eigenaar van boomkwekerij De Batterijen in Ochten om daar te komen werken. Dat deed hij tien jaar in loondienst, tot zijn werkgever hem vroeg het bedrijf over te nemen. In de coronaperiode werd Stuurbrink ernstig ziek en belandde hij op de IC-afdeling. Vanwege een moeizaam herstel en indicatie van ernstige long covid besloot hij in 2023 de aandelen van de kwekerij te verkopen aan zijn zoon en diens compagnon.Als bestuurder was Stuurbrink betrokken bij Tree Centre Opheusden. Naast zijn bestuurswerk, nu voor LTO, geeft hij één dag in de week les aan ruim veertig BBL-studenten van het Hoornbeeck College die boomkweker willen worden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer