Methaan- en ammoniakuitstoot Netwerk Praktijkbedrijven lager dan gemiddeld

De emissie van methaan en ammoniak van vijftien melkveebedrijven in het project Netwerk Praktijkbedrijven is bij praktijkmetingen duidelijk lager dan in eerder onderzoek is gemeten en lager dan het gemiddelde. Hier is de emissie van ammoniak in de drie meetjaren wel licht gestegen, blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR).

Methaan%2D+en+ammoniakuitstoot+Netwerk+Praktijkbedrijven+lager+dan+gemiddeld
© Johan Wissink

Dat staat in het rapport 'Emissies van ammoniak en methaan uit melkveestallen in het Netwerk Praktijkbedrijven', waarin de eerste resultaten van de stalmetingen zijn beschreven. Die metingen van methaan en ammoniak vonden vanaf maart 2021 plaats op vijftien van de achttien onderzoeksbedrijven, verdeeld over Nederland. Na drie jaar is nu de balans opgemaakt.

Het doel van deze metingen is niet alleen om emissies tastbaar te maken voor de veehouders, maar ook om te zien of de managementmaatregelen succesvol zijn. De stalemissies blijken gemiddeld over alle deelnemers 160 kilo methaan per dierplaats per jaar te zijn en 9,8 kilo ammoniak per dierplaats per jaar, gemeten met referentiemethoden.

De gemiddelden van de continue metingen waren respectievelijk 153 kilo methaan en 9 kilo ammoniak per dierplaats per jaar. De variatie tussen bedrijven is ook nu weer groot. De gemiddelde emissies per bedrijf variëren van 5,1 kilo tot 12,3 kilo ammoniak per dierplaats per jaar en tussen 104 kilo en 207 kilo methaan per dierplaats per jaar.

Deze resultaten zijn duidelijk lager dan die gemeten in een andere groep melkveebedrijven uit 2022, toen respectievelijk 193 kilo methaan en 13,8 kilo ammoniak per dierplaats per jaar werden vastgesteld. De focus van de deelnemers aan het netwerk op emissiereductie via managementmaatregelen heeft daar mogelijk aan bijgedragen.

Vooraf was de verwachting dat de emissies van methaan en ammoniak in de loop van de jaren zouden dalen. Maar de methaanemissie is vrijwel gelijk gebleven en die van ammoniak is met 2,7 procent toegenomen. Dat is weliswaar een kleine stijging, maar omdat het ruweiwitgehalte in het rantsoen op basis van de gegevens uit de KringloopWijzer met 1,9 procent is afgenomen, lag een daling van de ammoniakemissie voor de hand.


Hogere staltemperatuur

De verklaring voor de toegenomen ammoniakemissie ligt in een hogere staltemperatuur (+4 procent) en het grotere ventilatiedebiet (+9,5 procent). Mogelijk is de winst van de managementmaatregelen dus verdampt vanwege een toename in temperatuur en ventilatiedebiet.

De stijging van de ammoniakemissie was aanleiding om de relatie tussen emissie, temperatuur en ventilatiedebiet verder te onderzoeken. Uit eerder onderzoek was al bekend dat er meer ammoniak kan emitteren wanneer de luchtsnelheid hoger is.

Uit de analyse blijkt er inderdaad een relatie te zijn tussen ammoniakemissie en ventilatieniveau. Deze verschilt per seizoen. Dit komt deels doordat de temperatuur effect heeft op het ammoniakemissieproces, maar waarschijnlijk ook doordat de luchtstroming door de stal verschilt per seizoen. Deze relatie biedt aanknopingspunten om de emissie van ammoniak te beperken door sturing van de ventilatiegordijnen. In Netwerk Praktijkbedrijven wordt daar de komende tijd mee geëxperimenteerd.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer