Goed jaar 2022 en inflatie stuwen pachtnormen op

De nieuwe pachtnormen liggen fors hoger dan vorig jaar. De inflatie en het goede oogstjaar 2022 die worden meegenomen in de nieuwe berekening, leiden tot plussen van tientallen procenten.

Goed+jaar+2022+en+inflatie+stuwen+pachtnormen+op
© Huisman Media

De nieuwe pachtnormen zijn woensdag door demissionair landbouwminister Piet Adema naar de Tweede Kamer gestuurd. Jaarlijks worden per 1 juli de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De berekening wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research, conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007.

De nieuwe pachtnormen zijn berekend op basis van de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akkerbouw- en melkveebedrijven in de periode 2018-2022. In 2023 waren de jaren 2017-2021 onderdeel van de berekening. Dit leidt in alle gebieden tot een hogere pachtnorm van los bouw- en grasland.

In het Noordelijk weidegebied, Bouwhoek en Hogeland, Hollands/Utrechts weidegebied, Rivierengebied en het Oostelijk veehouderijgebied varieert de stijging tussen de 16 à 26 procent.


In Zuidwest-Brabant, Veenkoloniën en Oldambt, IJsselmeerpolders, Zuid-Limburg, Zuidelijk veehouderijgebied, Centraal veehouderijgebied en Westelijk Holland stijgen de pachtnormen 28 à 41 procent. In Waterland en Droogmakerijen en het Zuidwestelijk akkerbouwgebied gaan de pachtnormen met 61 à 65 procent omhoog.


Afgeleid naar inkomen

De stijging per pachtprijsgebied wordt afgeleid van het inkomen van de akkerbouw- en melkveebedrijven daar. In de melkveehouderij is een goed inkomensjaar (2017) vervangen door een jaar (2022) met een zeer hoog inkomen. En in de akkerbouw lag het inkomen in 2017 landelijk gezien onder het langjarig gemiddelde, terwijl het inkomen in 2022 op een hoog niveau is uitgekomen.

Voor tuinland worden twee gebieden onderscheiden, Westelijk Holland (exclusief het gebied Boskoop en Rijneveld) en de rest van Nederland. De regionorm is in Westelijk Holland uitgekomen op 7.565 euro per hectare, een stijging van 15 procent. In de rest van Nederland is de regionorm met 9 procent toegenomen naar 5.349 euro per hectare.


Gebouwen en woningen

De maximaal toegestane pachtprijzen voor zowel bestaande als nieuwe pachtovereenkomsten van agrarische bedrijfsgebouwen stijgen in 2024 met 4,25 procent, gebaseerd op de gemiddelde bouwkostenindex over de periode 2019- 2023.

Voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten die op 31 augustus 2007 al bestonden, stijgen de maximaal toegestane pachtprijzen in 2024 met 5,8 procent. Dit is gebaseerd op de cao-loonontwikkeling van 1 december 2022 tot 1 december 2023. Voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten die na 31 augustus 2007 zijn ingegaan, stijgen de maximaal toegestane pachtprijzen in 2024 met 3,8 procent, in overeenstemming met de inflatie in 2023.

Hiermee stijgen de pachtprijzen wederom meer dan gebruikelijk. Dit creëert extra financiële kosten voor land- en tuinbouwers met een pachtcontract die gebonden is aan de regionorm. Dit is deels te wijten aan de bovengemiddelde opbrengsten in het jaar 2022 en deels aan de bovengemiddelde inflatie van de voorbije jaren.


De nieuwe pachtnormen vindt u in onderstaande rapportage.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  24° / 11°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
Meer weer