Noord-Brabant koopt landbouwgrond op voor langjarige extensivering

Brabantse ondernemers met graasdieren kunnen hun grond rond Natura 2000-gebieden, Natte Natuurparels en in de beekdalen aan de provincie verkopen en terug pachten. Voorwaarde is dat de pachter er daarna alleen gras op mag telen. De pachtperiode is 26 jaar.

Noord%2DBrabant+koopt+landbouwgrond+op+voor+langjarige+extensivering
© Nieuwe Oogst

De regeling is beschikbaar voor landbouwgronden die buiten het Natuurnetwerk Brabant liggen en in de attentiezone waterhuishouding of in de zone herstel watersysteem. Dit zijn zones waar het grondwater extra bescherming nodig heeft en waar hogere waterstanden of minder beregening gewenst zijn.

Provincie Noord-Brabant koopt de landbouwgronden voor de actuele marktwaarde (eerste taxatie). Vervolgens sluit de ondernemer een erfpachtovereenkomst af met de provincie tegen een marktconform bedrag, gebaseerd op de marktwaarde van de grond met de gebruiksbeperking (tweede taxatie).

De pachtperiode is 26 jaar. De pachter mag op de betreffende grond alleen grasland toepassen. Na afloop van de erfpachtovereenkomst kan de provincie de gronden verkopen of weer in (erf)pacht uitgeven. In beide gevallen heeft de pachter het voorkeursrecht.


Voorwaarden

Alleen onbebouwde grond die de afgelopen drie jaar is gebruikt als landbouwgrond, komt in aanmerking. De minimale totale grondoppervlakte is 2 hectare. Het moet gaan om een logische, in het terrein herkenbare en ontsloten, eenheid van percelen. Gronden waar al verplicht permanent grasland op wordt geteeld, kunnen hiervoor niet worden ingezet.

Met deze pachtconstructie in de vorm van extensieve landbouw wil provincie Noord-Brabant de kwaliteit van water en natuur in de betreffende gebieden verbeteren. De provincie heeft hiervoor van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geld gekregen vooruitlopend op het landelijke Transitiefonds landelijk gebied en natuur.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer