LTO mist toekomstperspectief in mestplan kabinet

LTO Nederland vindt dat de mestplan van het kabinet te sterk gericht is op stoppers en te weinig perspectief biedt voor jonge boeren en blijvers. Ook Agractie is kritisch en stelt dat het plan de druk op korte termijn niet van de ketel haalt.

LTO+mist+toekomstperspectief+in+mestplan+kabinet
© Burt

Beide organisaties reageren op het plan dat landbouwminister Piet Adema vrijdagmiddag presenteerde om de druk van de mestmarkt te halen. Hierin wordt onder meer gesproken over een stoppersregeling, afroming van dierrechten voor alle sectoren en de introductie van graslandnormen.

'Alweer focussen maatregelen overwegend op boeren die stoppen', meldt LTO in een reactie. 'De brief schetst amper of geen toekomstperspectief voor jonge boeren en blijvers. Sterker nog: deze voorstellen leiden alleen maar tot lastenverzwaring. Wat LTO betreft is dit een gemiste kans.'


Derogatie

LTO stelt dat de druk op de mestmarkt is veroorzaakt doordat Brussel – na bijna 20 jaar – de Nederlandse derogatie intrekt. 'Maar de snelheid waarmee de sector nu plaatsingsruimte verliest, maakt het simpelweg onmogelijk om binnen de termijn te voldoen aan de door Brussel opgelegde regels.'

De organisatie roept het demissionaire kabinet én de formerende partijen dan ook op om zich hard te maken voor de terugkeer van een vorm van deze derogatie. Landbouwminister Piet Adema stelt in zijn mestplan overigens dat de Europese Commissie derogatie onder geen beding wil toestaan.


Afromen

Een aantal voorstellen uit het 'Plan van aanpak mestmarkt’ zijn voor LTO onacceptabel. Zo wordt gesproken over een afroming van dierrechten in de varkens- en pluimveehouderij voorgesteld. LTO stelt dat pluimveemest in het geheel niet drukt op de Nederlandse mestmarkt en dat varkensmest onder het vastgestelde sectorplafond blijft. Andere maatregelen uit het plan zijn ingrepen in het voerspoor en de introductie van een graslandnorm. Deze maatregelen hebben volgens LTO geen direct effect op de mestmarkt.

Tot slot mist LTO het perspectief voor boeren die doorgaan. Blijversregelingen die door achtereenvolgende kabinetten zijn aangekondigd, zijn nog steeds niet gepubliceerd. Zonder adequaat, ondersteunend beleid zal de beoogde landbouwtransitie voor veel boerenbedrijven niet haalbaar zijn, stelt LTO en verwijst daarbij naar een rapport van de WUR. Wat LTO betreft moet er gekozen worden: óf investeren in beleid dat ondernemers economisch perspectief biedt, óf doelen weer loslaten die zonder faciliterend beleid economisch niet haalbaar blijken te zijn.

De Tweede Kamer debatteert op 25 april over het mestbeleid. LTO roept de Kamerleden op het mestplan bij te sturen.


Korte termijn

Een opkoopregeling voor boeren die willen stoppen kan op termijn ruimte geven op de mestmarkt, maar er is op korte termijn actie nodig om de druk van de ketel te halen, schrijft Agractie in een reactie. 'Een visie ontbreekt totaal bij deze minister. Gaan we miljarden spenderen aan stoppers en het invoeren van graslandnormen en blijven we doormodderen op slecht Europees beleid óf bouwen we aan een toekomst voor blijvers zodat boeren weer de ruimte krijgen om te ondernemen?'

Agractie vindt dat 'de basis onder het mestbeleid' moet worden aangepakt, 'met als eerste stap het opschorten van de derogatiebeschikking. Een nieuw kabinet en nieuwe minister naar Brussel moeten met een goed onderbouwd plan.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer