'Ecologische Autoriteit maakt valse start'

In het rapport van Johan Remkes wordt geadviseerd om niet een aparte ecologische en agrarische autoriteit in te richten, maar om agrarische experts evenwichtig in de ecologische autoriteit op te nemen. Dit om vertrouwen te herstellen en om 'meerdere brillen over elkaar te leggen'.

%27Ecologische+Autoriteit+maakt+valse+start%27
© Dirk Hol

In tegenstelling tot dit advies bestaat de Ecologische Autoriteit volledig uit mensen uit het ecologennetwerk. Experts uit de agrarische sector zijn buitengesloten. Hiermee draagt de Ecologische Autoriteit niet bij aan herstel van vertrouwen, maar beschadigt het vertrouwen alleen nog maar meer.

Vergelijk dit eens met de Autoriteit Diergeneesmiddelen. Daar zitten niet alleen dierenartsen en mensen uit de veehouderij in, maar ook deskundigen uit de humane geneeskunde. Tegenover het belang van veehouderij en diergeneeskunde is er tegenbelang aanwezig vanuit de humane geneeskunde. Belang en tegenbelang in dezelfde commissie wekt vertrouwen.

Op basis van dit vertrouwen heeft de Autoriteit Diergeneesmiddelen gezag verworven. Welk gezag zou de Autoriteit Diergeneesmiddelen hebben als daar maar één belang aanwezig was en tegenbelang was buitengesloten, zoals bij de Ecologische Autoriteit? Je kunt op je vingers natellen dat ze geen vertrouwen zou krijgen.

In het gebruik van grond staan ecologen en boeren lijnrecht tegenover elkaar

Bennie Stevelink, melkveehouder in Deurningen

De adviezen van de Ecologische Autoriteit zijn van invloed op wat er in Nederland gebeurt met grond. In het gebruik van grond staan ecologen en boeren lijnrecht tegenover elkaar. Ecologen willen zoveel mogelijk grond voor natuur en zoveel mogelijk natuurfuncties op landbouwgrond. Boeren willen zoveel mogelijk grond houden voor landbouw en willen dat efficiënt kunnen gebruiken.

Een ecologische autoriteit die slechts één belang vertegenwoordigt, zal nooit worden vertrouwd. Ieder advies zal worden aangevochten, wat we ook al zagen gebeuren. De Ecologische Autoriteit zal in zijn huidige opzet geen enkele autoriteit verwerven. Het zal in de praktijk niet meer zijn dan de zoveelste actie- of belangengroep waarvan iedere uitspraak onderwerp van discussie zal zijn. Omdat aan deze belangengroep wel politieke betekenis wordt toegekend, zullen boeren zich nog meer in de hoek gedrukt voelen.

Dit zal leiden tot gevoelens van machteloosheid en het gevoel oneerlijk te worden behandeld. Het kan voedingsbodem geven voor een steeds hardere vorm van actievoeren. Willen we dit voorkomen, dan moet de minister ingrijpen en zorgen dat, overeenkomstig het advies van Remkes, tegenbelang wordt toegevoegd in de vorm van experts uit de agrarische sector.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer