NAK verhoogt keuringstarieven met maar liefst 9 procent

Keuringsdienst NAK ziet zich genoodzaakt de tarieven voor komend jaar met 9 procent te verhogen. Dit komt door inflatie, achterstallige investeringen en een verwachte areaalkrimp voor met name aardappelpootgoed.

NAK+verhoogt+keuringstarieven+met+maar+liefst+9+procent
© NAK

'De tariefverhoging is stevig en zal de pootgoedtelers en zaaizaadtelers wellicht rauw op hun dak vallen. Maar het is hard nodig om de organisatie financieel gezond te houden', stelt de nieuwe algemeen directeur Jan Duijsens van NAK. Hij besprak gisteravond op de eerste telersvergadering in Emmeloord onder meer de financiële resultaten van de keuringsdienst.

Vooral de inflatie en de daardoor toegenomen kosten voor met name arbeid vormen voor NAK een grote uitdaging. Duijsens: 'Vrijwel alle bedrijfskosten zijn gestegen en verder hebben we te maken met vergrijzing van ons personeelsbestand. Om het kennisverloop op te vangen, zullen we tijdelijk sommige formatieplaatsen dubbel moeten invullen.'

Verder spreekt Duijsens over een behoorlijke achterstand in investeringen. Volgens hem is jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in diverse bedrijfsmiddelen, ten opzichte van de afschrijvingen. Dat zorgt op de korte en middellange termijn voor extra uitgaven. Vorig jaar voerde de keuringsdienst een tariefverhoging door van 5 procent. In de tien jaar daar weer voor werden de tarieven niet of nauwelijks aangepast.

7 procent minder pootgoed

Belangrijk argument voor de tariefstijging voor komend jaar is ook dat NAK de omzet voor de keuringen moet binnenhalen van een kleiner areaal. Tijdens de vergadering in Emmeloord vraagt een teler hoe groot de verwachte areaalkrimp is. Duijsens antwoordt dat NAK voor pootgoed op basis van geluiden uit de praktijk uitgaat van 7 procent minder teeltoppervlak in 2024.

'Voor de jaren daarna verwachten we nog een lichte teruggang in hectares. Opgeteld bij de daling van het areaal van afgelopen jaar, rekenen we voor de komende jaren met een uiteindelijk pootgoedareaal in Nederland van ongeveer 35.000 hectare', legt Duijsens uit. Voor zaaizaden verwacht NAK een nagenoeg stabiel areaal, met een lichte daling bij grassen en groenvoeders en een stijging van het areaal zaaigranen.

In de prognose van de jaarcijfers voor 2023 gaat de keuringsdienst uit van een totale omzet van 25,1 miljoen euro en totale bedrijfskosten van 26,6 miljoen euro. Dat resulteert in een negatief bedrijfsresultaat van 1,50 euro. Het bedrijfsresultaat valt ongeveer 400.000 euro lager uit dan begroot, vooral vanwege de hogere personeelskosten.

Eigen vermogen afbouwen

Op de begroting voor komend jaar zijn zowel de omzet als de bedrijfskosten een fractie verhoogd en is het verwachte bedrijfsresultaat gelijk aan de prognose van 2023. Hierbij moet worden aangetekend dat NAK op verzoek van het ministerie van LNV de laatste jaren bewust stuurt op een negatief bedrijfsresultaat om het eigen vermogen af te bouwen naar een niveau van zo'n 13 miljoen euro.

Maar voor de komende jaren wil NAK de opbrengsten en kosten weer meer in balans brengen. Vandaar ook de tariefverhoging, verklaart Duijsens. Voor de komende twee jaar wordt nog een negatief bedrijfsresultaat verwacht en vanaf 2026 hoopt de keuringsdienst weer zwarte cijfers te schrijven.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
Meer weer