Dialoogdag: DAW-aanpak als blauwdruk voor PPLG's

Hoe kunnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en de Provinciale Programma's Landelijk Gebied (PPLG) elkaar versterken? Kan de aanpak in het DAW wellicht dienen als blauwdruk voor de manier waarop de plannen in de PPLG's uitgevoerd worden? Het waren vragen waarover werd gediscussieerd tijdens de DAW Dialoogdag op woensdag 29 november.

Dialoogdag%3A+DAW%2Daanpak+als+blauwdruk+voor+PPLG%27s
© Tony Tati

Joris Baecke, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO Nederland, stelde tijdens de bijeenkomst dat de aanpak binnen het DAW werkt. 'Naast de boer staan, werkt het best. Met kleine stapjes die je als agrarisch ondernemer kunt zetten, is het mogelijk om op die manier een beweging te organiseren.' Die bottom-upaanpak werkt volgens hem met name op de lange termijn beter dan top-down.

Volgens Meri Loeffen, programmamanager DAW, is het ook hard nodig om naast de boer te gaan staan. 'De Kaderrichtlijn Water (KRW, red.) waar we aan moeten voldoen, moet landen op het boerenerf. Maar er is een wereld van verschil tussen het beleid dat in Europa wordt gemaakt en de praktijk op het erf.' Des te noodzakelijker is het volgens haar dat er binnen het DAW wordt samengewerkt door partijen met verschillende achtergronden. 'Er is een gezamenlijk belang, het is cruciaal dat we elkaar willen snappen.'

De programmamanager ziet tijd voor de KRW als uitdaging. Tijdsdruk kan zorgen voor een kramp die leidt tot stilstand en we moeten juist door. Ze hoopt dan ook dat er vanuit het PPLG nieuwe instrumenten komen die kunnen helpen om de doelen in de KRW te behalen.

Pak maatschappelijke ambities aan met de aanpak vanuit het DAW

Joris Beacke, portefeuillehouder Bodem en Water bij LTO Nederland

Baecke sluit zich daar bij aan. 'Er komt een hoop op ons af, het verdienmodel en de bestaanszekerheid van boeren staan enorm onder druk. Want het blijft niet bij bodem en water, in de PPLG's staan meer ambities. Als we zaken als leefbaarheid, biodiversiteit en stikstof aanpakken, laat men zich dan spiegelen aan de aanpak zoals we die in het DAW kennen.'


Brainstorm

Onderdeel van de DAW Dialoogdag was een brainstormsessie waarbij deelnemers, bestaande uit vertegenwoordigers van de bij het DAW betrokken organisaties, op zoek gingen naar aanbevelingen op het gebied van een aantal kwesties. De relatie tussen DAW en PPLG was een van deze punten.

De algemene conclusie die uit de sessie naar voren kwam vanuit de verschillende partners was dat PPLG als financieringsinstrument kan dienen voor het behalen van DAW- en dus KRW-doelen. En dat het zonde zou zijn om de vanuit DAW ontstane kennis, ervaring en netwerken niet te gebruiken in de PPLG's.


Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is tien jaar geleden opgesteld op initiatief van LTO Nederland om knelpunten op het gebied van water en bodem te helpen oplossen.
Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is tien jaar geleden opgesteld op initiatief van LTO Nederland om knelpunten op het gebied van water en bodem te helpen oplossen. © niels de vries

Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden, was de conclusie van een van de brainstormende groepen. Er is immers overlap tussen beide programma's, de uitvoerende organisaties zijn veelal dezelfde en de al eerder genoemde werkwijze vanuit DAW werkt goed. 'Maak de opgaven niet te breed, met heldere doelen die praktisch uitvoerbaar zijn', schreef een van de brainstormers op tijdens de sessie.


Synergie

In Zuid-Holland bestaat al synergie tussen PPLG en DAW. Daar loopt het project 'Extra inzet DAW, meerdere gebieden'. De provincie werkt er met betrokkenheid van LTO Noord en waterschap Hollandse Delta aan DAW-doelen met voorgefinancierd geld uit het PPLG. Het doel van het project is het creëren van de randvoorwaarden waarmee een versnelling en opschaling kan worden gemaakt met de aanpak van waterkwaliteit in agrarische gebieden.

Concreet betekent dit subprojecten die zich richten op het creëren van een Landbouwportaal Zuid-Holland, de aanpak van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied Zuid-Hollandse Delta en een opschaling van het project Bodem als Basis.


Deltaplan Agrarisch Waterbeheer loopt al tien jaar

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is in 2013 opgesteld op initiatief van LTO Nederland om knelpunten op het gebied van water en bodem te helpen oplossen. Dat gebeurt door boeren te ondersteunen op het gebied van maatregelen en kennis en de samenwerking tussen boeren en tuinders met waterschappen en provincies te bevorderen. Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder Bodem en Water, blikte tijdens de DAW Dialoogdag terug op de afgelopen tien jaar. 'Het is indrukwekkend wat er in die periode bereikt is.' Meri Loeffen, programmamanager DAW, sluit zich daar bij aan: 'Er is echt een beweging gecreëerd.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  14° / 6°
  10 %
 • Maandag
  10° / 6°
  10 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  50 %
Meer weer