Compromis over emissierichtlijn voor intensieve veehouderijen

De milieuministers van de 27 EU-landen en de ENVI-milieucommissie van het Europees Parlement hebben een compromis gesloten over strengere criteria tegen schadelijke emissies uit de industrie. In het voorlopige akkoord vallen ook intensieve veehouderijen onder de nieuwe verordening.

Compromis+over+emissierichtlijn+voor+intensieve+veehouderijen
© Twan Wiermans

De Europese Commissie wilde aanvankelijk vrijwel alle veehouderijsectoren onder de nieuwe verordening laten vallen. De landbouwcommissie van het Europees Parlement pleitte voor een uitzondering. In het nu bereikte tussenakkoord met de milieucommissie is de drempel vanaf waar agrarische bedrijven eronder vallen aanzienlijk verhoogd ten opzichte van een eerder voorstel.

In het akkoord is overeengekomen dat de regels gaan gelden voor agrarische bedrijven vanaf 350 grootvee-eenheden (GVE) voor varkens, 280 GVE voor pluimvee, 300 GVE voor legkippen en 380 GVE voor gemengde bedrijven.


Omgerekend naar de gehanteerde diercoëfficiënt betekent dit voor varkenshouders dat de regels gelden vanaf 1.200 dieren, voor zeugenhouders vanaf 700 dieren, voor houders van kalkoenen vanaf 9.300 dieren, voor eendenhouders vanaf 28.000 dieren, voor vleeskuikenhouders vanaf 40.000 dieren en voor houders van leghennen vanaf 21.400 dieren.

In de rundvee- en (biologische) varkenshouderij vallen grondgebonden en extensieve boerderijen buiten de verordening.


Grote investeringen

Bedrijven die onder de verordening vallen, moeten maatregelen treffen om de uitstoot te verminderen. Dit zal voor veel ondernemers grote investeringen vergen. En precies dat laatste stuit op verzet in het Europees Parlement, dat nog moet instemmen met het bereikte compromis.

Onder tegenstanders leeft de vrees dat de hoge investeringen zullen leiden tot verdere intensiveringen van veehouderijen en een afname van dierenwelzijn en meer gesloten stallen. Daarnaast zijn ze van mening dat voor de verduurzaming van veehouderijen specifieke regelgeving nodig is die rekening houdt met de eigenschappen van landbouwbedrijven.

Het compromisakkoord gaat uit van een geleidelijke invoering vanaf 2030. Zowel de EU-lidstaten als het Europees Parlement moet nog een finaal akkoord geven. Tegen 2026 moet de (nieuwe) Europese Commissie een plan opstellen voor de reductie van emissies naar lucht en grondwater voor de extensieve rundveehouderij die buiten de nieuwe verordening valt.

Milieuorganisaties reageren teleurgesteld op de afgezwakte voorstellen. Volgens Greenpeace valt door het verhogen van de drempels straks slechts 1 procent van de Europese veehouders onder de nieuwe uitstootregels.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer