Kabinet trekt portemonnee voor biobased bouwen

De ministeries van Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken en Klimaat trekken 200 miljoen euro uit om het grootschalig gebruik van biobased bouwmaterialen te stimuleren.

Kabinet+trekt+portemonnee+voor+biobased+bouwen
© Job Hiddink

De ministeries vinden dat biobased bouwen een kansrijke methode is om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is immers lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien.

De Nationale Aanpak Biobased Bouwen moet volgens de ministeries leiden tot een nieuwe nationale markt voor de grootschalige teelt, verwerking en toepassing van biobased bouwmaterialen. Dit geeft boeren perspectief op een duurzaam verdienmodel, terwijl bouwers over voldoende duurzame materialen kunnen beschikken. Daarnaast draagt het bij aan een circulaire economie.


Twee fases

Met de Nationale Aanpak Biobased Bouwen stellen de ministeries tot 2025 (fase 1) 25 miljoen euro beschikbaar om een markt op te zetten. De overige 175 miljoen euro is een reservering om de markt uit te breiden in de jaren daarna (2025-2030, fase 2). De aanpak is opgesteld samen met andere overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen.

De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt

Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De ambitie is om in 2030 minstens 30 procent van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30 procent biobased materialen te realiseren. Hetzelfde percentage geldt als doelstelling voor isolatiemaatregelen voor verduurzaming en voor de gebruikte materialen voor utiliteitsbouw.


Infrastructurele bouwwerken

Ook moet een substantieel deel van de materialen voor infrastructurele bouwwerken en objecten zoals asfalt, straatmeubilair en fietsbruggen biobased zijn. Hiervoor moeten er in 2030 minstens 25 producerende ketens van boeren, industriële verwerkers en bouwers zijn.

Het doel is dat de teelt van vezelgewassen voor bouwmaterialen groeit van circa 2.000 naar 50.000 hectare en de verwerkingscapaciteit naar minimaal 400.000 ton vezels per jaar.

'De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt', zegt demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 'Het aandeel biobased is nu nog klein en het is voor marktpartijen niet gemakkelijk om dit aandeel zelfstandig te vergroten. Met deze investering willen we de markt het zetje geven dat nodig is om uit te groeien tot een volwaardige markt, van de boer die een gewas produceert tot de verwerker en de bouwer die het product uiteindelijk gebruikt. We gaan dus van plant naar pand; hier groeien huizen.'


Ketenpartijen

De belangrijkste actie om dit voor elkaar te krijgen, is volgens De Jonge het opzetten en opschalen van ketens van boeren, verwerkers en bouwers. Hiervoor stelt het plan een breed palet aan maatregelen voor.


De vraag naar biobased isolatiematerialen wordt gestimuleerd door de aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen, met zwaardere sturing op CO2.


Langjarige afspraken

Voor boeren is het vooral van belang dat zij kunnen meedoen in ketens van boeren, verwerkers en bouwers, ondersteund door langjarige afspraken. Zo loont het ook om bijvoorbeeld vezelhennep te telen.

Building Balance is de partij die gericht aan de slag gaat met het opzetten van ketens. Zij hebben eerder al meerdere ketens in het land opgezet.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 4°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer