VVD en BBB willen af van kalenderlandbouw

Er moet een einde komen aan regelgeving die boeren dwingt tot kalenderlandbouw. Dat bepleiten VVD en BoerBurgerBeweging (BBB) in een gezamenlijke motie die is ingediend bij een Kamerdebat over het mestbeleid.

VVD+en+BBB+willen+af+van+kalenderlandbouw
© Dirk Hol

Bij het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn de regels op het gebied van bemesting verder aangescherpt. De eisen die gelden bij de afbouw van de derogatie deden daar nog een schepje boven op.

In hun motie constateren VVD en BBB dat op bijna zestig data op de kalender boeren enige vorm van actie moeten ondernemen in verband met de mestwetgeving, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of andere voorschriften. Een voorbeeld dat ze noemen, is 1 oktober als rooidatum voor consumptieaardappelen. Deze werkt volgens de indieners van de motie contraproductief, omdat aardappelen dan nog niet rijp zijn en nog stikstof opnemen als ze langer in de grond blijven zitten.


'Boeren werken niet volgens een kalender, maar met de natuur en weersomstandigheden', bepleit VVD-Kamerlid Thom van Campen, die daarbij wel vindt dat Nederland zich aan de afspraken over schoon grond- en oppervlaktewater moet houden.


Nederland slaat door

Demissionair landbouwminister Piet Adema erkent dat Nederland 'wat doorslaat' wat betreft kalenderlandbouw. 'Het weer is niet te sturen, maar zeker richting het achtste actieprogramma Nitraatrichtlijn is er ruimte om dit gesprek weer aan te gaan en te kijken naar alternatieven voor de doelen die we hebben. Die moeten ook voor de agrarische sector beter werkbaar zijn.'

In het debat werd Adema ook opgeroepen om nu al in Brussel te pleiten voor versoepelingen, maar dat vindt hij geen goed idee. 'Er is op dit moment geen ruimte om naar de Europese Commissie te gaan om te zeggen: we gaan die 1 oktober even opschuiven. We willen geen andere zaken op het spel zetten die nog veel desastreuzer kunnen uitpakken voor de agrarische sector.'

Partijen als VVD, ChristenUnie, CDA, BBB en SGP zijn warme pleitbezorgers voor doelschriften in plaats van middelvoorschriften. Bij dat eerste krijgen ondernemers meer ruimte en flexibiliteit om (milieu)doelen te halen, maar daar kunnen ook stevige sancties tegenover staan, als ze die niet halen. Bij de huidige middelvoorschriften worden boeren vanuit Den Haag steeds meer beperkt in de keuzes die zij kunnen maken in hun bedrijfsvoering.


Juridisch borgen

Adema is zelf ook voorstander van beleid op basis van doelvoorschriften. Om beleid juridisch te kunnen borgen, is onder meer nodig dat er op bedrijfsniveau wordt gemeten naar emissies. Daarnaast is het van belang de waterkwaliteit in landbouwgebieden beter te monitoren, bepleiten CDA en BBB.

Voor dat laatste dienden beide partijen een motie in. De partij van Caroline van der Plas zou graag meer en frequentere metingen van de waterkwaliteit zien om inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, waaronder het verplicht vroeger oogsten van gewassen.


Opensourceplatform

CDA-Kamerlid Eline Vedder diende samen met ChristenUnie en SGP een motie in waarin zij verzoeken om een soort landelijk opensourceplatform voor het bijhouden en publiceren van meetdata van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Boeren zouden hier ook toegang tot moeten krijgen.

Over de ingediende moties wordt pas op dinsdag 26 september gestemd. Dit in verband met Prinsjesdag volgende week.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer