Kosten besparen door slimmer te belichten

Met dynamisch belichten kunnen tuinders de energiekosten op hun bedrijf tot wel 8 procent verlagen, zonder concessies te doen op kwaliteit. 'Door zoveel mogelijk licht toe te passen als de elektraprijs laag is en de belichting terug te schroeven als de prijs hoog is, kun je kosten besparen. Hoe extremer je als teler kunt en durft te sturen, hoe groter de besparing', vertelt plantspecialist Erik Stappers van Signify.

Kosten+besparen+door+slimmer+te+belichten
© Signify

Deze conclusie trekt Stappers op basis van een vergelijkingsproef bij Botany. Daarin heeft Signify het afgelopen seizoen in tomaat de combinatie van timing en lichtsom op basis van de energieprijs getest. Dit gebeurde in twee afdelingen die op weekbasis dezelfde lichtsom ontvingen. In de eerste afdeling werd belicht bij een constante lichtintensiteit van 220 micromol per vierkante meter per seconde en een daglengte van 18 uur.

In de naastgelegen afdeling werd dynamisch belicht bij een maximale lichtintensiteit van 300 micromol. Daar werd ook gedimd. 'De minimale lichtintensiteit was tijdens de belichtingsperiode altijd 50 micromol', zegt Stappers. Dat minimum is afhankelijk van het ras, de gewasstand en de plantbelasting.

Sturing vond plaats op basis van de stroomtarieven. In de weekenden en in de nacht werden de hoogste lichtintensiteiten toegepast. 'Dit maakte dat op die momenten ook de hoogste kastemperaturen werden gerealiseerd', meldt Stappers.

De efficiëntie van de ledarmaturen neemt toe als deze worden teruggedimd

Hierin ziet de Signify-plantspecialist een verschil met de huidige teeltwijze. 'In de praktijk wordt veelal gestreefd naar een temperatuurpiek in de middag. In de proef hebben we wat extremer gestuurd om de bandbreedte voor dynamisch belichten te kunnen definiëren.'

Stappers geeft aan dat tijdens de proef bijna dagelijks in de ochtend van 6 tot 9 uur is teruggedimd naar 50 micromol. 'Dit is een lager lichtniveau dan telers in de praktijk durven toe te passen.' Hij voegt toe dat tijdens de proef wel een vast patroon is aangehouden. 'Idealiter stuur je op het liveverloop van de elektraprijzen. Dat hebben wij nu niet gedaan.'


Groeipotentieel is gelijk

De dynamische belichtingsstrategie had geen effect op de fotosynthese-activiteiten. Daaruit concludeert Stappers dat het groeipotentieel gelijk is. Wel had de dynamisch gestuurde afdeling in de winter een meer generatieve gewasstand. 'Dit gewas liet minder de neiging zien om te sterk of te zwaar te worden. Er was een betere balans', legt hij uit. 'Maar tot een productieverschil heeft dit niet geleid.'

Verder was een verschil zichtbaar in het vruchtgewicht. Stappers: 'In de periode februari/maart nam het aandeel buitenlicht toe. In de statische afdeling zagen we dat de plant hier sneller op reageerde, met een oplopend vruchtgewicht. Dit gewas stond daarnaast iets sterker, waardoor het waarschijnlijk de potentie had iets grovere vruchten te maken. Al hebben we ook hier uiteindelijk geen productieverschil gezien.'

Tot slot stelt de plantspecialist dat de dynamische afdeling een iets hogere verdamping had. 'Een directe verklaring hiervoor is lastig. Daarom is de relatie tussen ledlampen en verdampingsniveaus onder diverse omstandigheden een speerpunt in het onderzoek dat we komend belichtingsseizoen uitvoeren.


Meer parameters beïnvloed

Het onderzoek leert dat veel mogelijk is met het sturen van lichtintensiteit om de kosten te verlagen. Enerzijds wordt bespaard door relatief meer elektra te gebruiken in goedkopere uren. Daarnaast neemt de efficiëntie van armaturen toe als deze worden teruggedimd. Dit zorgt voor een elektrabesparing als de installatie niet volledig wordt belast. Hoe groot de besparing is, hangt van specifieke teeltsituaties af.

Volgens Stappers is het wel belangrijk in gedachten te houden dat je met dynamisch belichten ook stuurt op parameters als temperatuur, water en verwarming. 'Wees er alert op dat deze ook naar gewasbehoefte worden aangepast.'


Bandbreedtes voor sturen van belichting opzoeken

Licht is voor tuinders een van de grootste kostenposten. Daarom maken steeds meer ondernemers de overstap naar ledverlichting. Dit is zuiniger en biedt de mogelijkheid te dimmen. Die groeiende interesse in dimbare ledverlichting gaat gepaard met vragen over de bandbreedtes waarin belichting kan worden gestuurd. Het onderzoek van Signify had tot doel daar meer inzicht in te geven. De belangrijkste conclusie is dat goed kan worden belicht op basis van stroomprijzen. Al blijft er wel een spanningsveld tussen het optimum voor teeltsturing en productie versus het optimum voor het reduceren van elektrakosten.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  20° / 8°
  10 %
 • Maandag
  21° / 10°
  5 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
Meer weer