Harbers overweegt vergunningsplicht waterputten

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat een inventarisatie uitvoeren van de waterputten in Nederland. Dit betekent mogelijk een aanloop naar een toekomstige vergunningsplicht voor het oppompen van grondwater.

Harbers+overweegt+vergunningsplicht+waterputten
© Dirk Hol

Tijdens een Kamerdebat woensdag over water sprak minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat de vrees uit dat in sommige gebieden het grondwaterpeil 'precair' kan worden de komende tijd. De bewindsman overweegt op korte termijn een meldingsplicht voor waterputten voor grondwater. Ook wil hij de controle op illegale putten verbeteren. Een vergunningsplicht sluit hij in de toekomst ook niet uit.

Nu geldt er vaak nog een vrijstelling voor het beperkt – tot 10 kubieke meter per uur – oppompen van grondwater. De Tweede Kamer is voorstander van een meldingsplicht. Door het gebruik van waterputten kan het grondwaterpeil verder zakken dan gewenst. Dat kan gevolgen hebben voor drinkwatervoorziening en de landbouw.


Kaderrichtlijn Water

Het debat ging ook over de Kaderrichtlijn Water (KRW) waarvan de doelen in 2027 binnen bereik moeten zijn. Veel partijen vrezen na stikstof een verdere lamlegging van de economie door een Europese richtlijn.


Het KRW-dossier levert ook Harbers hoofdbrekens op, zo bleek. 'Als er een onderwerp is waar ik wakker van kan liggen, dan is dat het behalen van de doelen van de KRW.'


Water in gebiedsprogramma's

Met de opgaven die er liggen voor de reductie van de uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, zoals in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, verwacht de minister een eind richting de KRW-doelen te komen. Daarnaast speelt de waterrichtlijn een voorname rol in de gebiedsprogramma's van de provincies. 'We toetsen die plannen op de doelen voor de KRW. Als ze onvoldoende blijken, dan gaan we daarmee aan de slag', zegt Harbers.

VVD-Kamerlid Fahid Minhas vraagt de minister bij nieuwe maatregelen ook naar alternatieven te kijken voor onder meer gewasbescherming. 'In plaats van dat we zeggen dat er maar minder landbouw moet komen. Maatregelen moeten niet ten koste gaan van de goede dingen in ons land', vindt Minhas.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer