Mark Harbers: 'Kaderrichtlijn Water wordt complexe opgave'

Het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt volgens minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat 'een complexe opgave met ook in de uitvoering nog stevige hobbels'. Het risico dat Nederland bij het missen doelen op slot komt te staan schat hij klein in.

Mark+Harbers%3A+%27Kaderrichtlijn+Water+wordt+complexe+opgave%27
© Dirk Hol

Als de al aangekondigde maatregelen tijdig worden ingevoerd, verwacht Harbers dat Nederland kan voldoen aan de KRW. Een voorwaarde daarbij is dat de transitie in de landbouw snel wordt doorgevoerd, schrijft de bewindsman aan de Tweede Kamer.

In de Kamerbrief noemt Harbers nutriënten uit mest en gewasbeschermingsmiddelen de 'grootste probleemstoffen' voor het halen van de KRW-doelen. Ook bepaalde metalen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen vallen daaronder. Verder zijn diersoorten die hier niet thuishoren, zoals bepaalde rivierkreeften uit andere landen, gevaarlijk voor andere soorten en daarmee de waterkwaliteit.


Net als bij stikstof kan Nederland problemen krijgen met Brussel, als het niet lukt om vanaf eind 2027 de doelen te halen. De kans dat de economie op slot gaat, acht de minister klein. De reden hiervoor is dat de KRW-doelen diverser zijn, het doelbereik verschilt per waterlichaam en effecten van economische activiteiten vaak lokaal zijn.

Nederland kan op grond van de KRW op meer dan 100.000 doelen worden afgerekend

Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Potentieel ingrijpend

'Potentieel kunnen er wel ingrijpende gevolgen zijn voor afzonderlijke projecten en besluiten, maar het wordt niet verwacht dat generieke projecten niet meer mogelijk zullen zijn', stelt Harbers.

Hoe complex de KRW-aanpak is, blijkt uit het grote aantal sloten, kanalen, meren en rivieren waarvoor de vele doelen gelden. Het gaat om 745 oppervlaktewaterlichamen met per waterlichaam circa 140 doelen voor een diverse keur aan stoffen, biologie en nutriënten. Daarnaast zijn er nog 23 grondwaterlichamen met per waterlichaam zo'n 12 doelen.

'Dit komt erop neer dat er in Nederland op grond van de KRW in totaal meer dan 100.000 doelen zijn waarop we kunnen worden afgerekend. Het is daarmee lastig uitvoerbaar om per gebied aan te geven voor precies welke doelen een risico bestaat dat ze niet tijdig gehaald worden', schrijft Harbers aan de Tweede Kamer.


Afbouwen derogatie

De KRW is naast natuur, stikstof en klimaat een van de doelen in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Ook het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn, het herstel van de beekdalen in Oost-, Zuid- en Midden-Nederland en de afbouw van de derogatie zijn gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit.

Naast de maatregelen die op de landbouw zijn gericht, komt er een aanscherping van het vergunningensysteem voor grote waterverbruikers en wordt er uitvoering gegeven aan Europese restrictievoorstel voor PFAS. Ook komt er een aantal nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties met een vierde zuiveringstrap om onder andere medicijnresten te zuiveren.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer