Kabinet trekt extra geld uit voor boer met aardbevingsschade

Het kabinet trekt extra geld uit voor boeren met schade door gaswinning in Groningen. Het Agroprogramma dat hiervoor is opgezet, krijgt meer middelen. Ook gaat het Instituut Mijnbouwschade Groningen de regeling voor vergoeden van schade aan mestkelders verbeteren. Het is een van de vijftig maatregelen die het kabinet neemt naar aanleiding van de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie over gaswinning.

Kabinet+trekt+extra+geld+uit+voor+boer+met+aardbevingsschade
© Geert Job Sevink

Minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief maakten dinsdagmiddag in het Groningse Garmerwolde bekend dat het kabinet de komende dertig jaar 22 miljard euro uittrekt in Groningen en Noord-Drenthe voor het oplossen van de gaswinningsproblematiek en het vergroten van de leefbaarheid.

Een van de maatregelen is versterking van de agrarische sector. Volgens het kabinet worden boeren onevenredig belast met de huidige procedures van schadeherstel en zijn ze oververtegenwoordigd binnen de groep met de langste doorlooptijden bij schadeherstel.


Toekomstbestendige keuzes

Veel agrarische bedrijven moeten worden versterkt of hebben te maken met schade die zo complex is dat schadeherstel vraagt om toekomstbestendige keuzes voor het hele bedrijf. Het kabinet wil deze en gerelateerde problemen in samenhang aanpakken om de agrarische sector herstel en perspectief te bieden.

Vanwege de complexiteit van het probleem wordt bekeken of extra personele inzet of de inrichting van een taskforce kan ondersteunen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen stelt specialistische medewerkers met een ruim mandaat aan om schades voortvarender af te handelen in afstemming met de specialisten bij het Agroprogramma. Redelijkheid en billijkheid zijn hierbij de uitgangspunten.


Agrarisch erfgoed

Voor agrarisch erfgoed komen extra mogelijkheden voor restauratie en onderhoud om de identiteit en vitaliteit van het landelijk gebied te versterken. Voor eigenaren van monumenten die nog versterkt moeten worden, start de Vereniging Groninger Monument Eigenaren een pilot. Die gaat uit van een integrale aanpak van alle benodigde werkzaamheden, met de eigenaar van het monument als opdrachtgever.

Een ander plan is om in te zetten op waterstof. Ook wil het kabinet dat ten minste 33 procent van de nog aan te leggen capaciteit voor windparken op zee zal aanlanden in de provincie Groningen.

Wat betreft gezondheid ligt de focus onder meer op het aantrekken van medisch-specialistische opleidingen, het ontwikkelen van nieuwe opleidingen en trainingen, het oprichten van gezondheidshuizen waarin preventieve en curatieve zorg samenkomen en verbetering van e-health-toepassingen. Ook moet Groningen zich via hoogwaardige, voedingsrijke (eiwit)gewassen tot landbouwregio van de 21ste eeuw ontwikkelen. Duurzame productie van gezonde voeding zal hierin een belangrijke rol spelen.


Het Rijk wil de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen 'milder, makkelijker en menselijker maken'. Bij schades door gaswinning lager dan 40.000 euro stoppen onderzoeken naar de schadeoorzaak. Het gebied waar bewoners niet hoeven aan te tonen dat aardbevingsschade door gaswinning komt, wordt groter. Hoeveel geld er naar het Agroprogramma gaat, is niet bekendgemaakt.


Regio: pakket is onvoldoende

Bestuurders van Groningse overheden betwijfelen of het pakket van het Rijk toereikend is om de problemen met schadeherstel en versterking op te lossen. 'Het is zeker onvoldoende om de ereschuld recht te zetten die in decennia van gaswinning is ontstaan. Het kabinet heeft dezelfde doelen als wij, maar denkt die te kunnen realiseren met een derde van het geld. Vooral op het gebied van de verduurzaming van huizen en de noodzakelijke infrastructuur overtuigt het antwoord van het kabinet ons niet', stelt commissaris van de Koning René Paas.

De regio roept de Tweede Kamer op om tijdens het debat over de kabinetsreactie in de benen te komen. 'Om recht te doen aan de uitkomsten van de enquête, zodat inwoners van Groningen en Drenthe weer verder kunnen met hun leven en hun kinderen hier een toekomst hebben.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
Meer weer