Flevolandse boeren beslissen zelf over steun bij wildbeheer

Flevolandse boeren beslissen de komende dagen over de toekomst van de Flevolandse Stichting Faunabeheer en Schadebestrijding (FSFS). Voor eind mei moet uit een raadpleging blijken of er genoeg draagvlak is om de dienstverlening door de stichting daadwerkelijk in te zetten.

Flevolandse+boeren+beslissen+zelf+over+steun+bij+wildbeheer
© Twan Wiermans

De FSFS is eind 2021 opgericht om op vrijwillige basis voor agrarische bedrijven de afhandeling van wildschade te regelen en de administratie van de jachtovereenkomsten te voeren. Daarnaast kan de stichting actief zijn in het zogeheten valwildbeheer (verkeersslachtoffers), schadebestrijding en -preventie en de opslag van wolfwerende materialen. De FSFS is bedoeld als opvolger van de Stichting Faunabeheer Flevoland, na het opdelen van het Flevolandse wildbeheer in drie regionale wildbeheereenheden (WBE's). Voorheen was er één provinciale WBE.

Omdat de leden van de WBE's (jagers en jachthouders) hebben aangegeven geen gebruik te willen maken van de diensten van de FSFS, is de toekomst van de stichting onzeker geworden. De vraag is nu of er genoeg boeren in Flevoland zijn die hun schademeldingen en ondersteuning in de schadebestrijding en -preventie toch via de nieuwe stichting willen laten lopen.

'We proberen de stichting in leven te houden om zo grondeigenaren die wel willen meedoen te ontzorgen', zegt bestuurslid Arnold Michielsen. Hij verklaart het afhaken van de WBE's vooral uit oud zeer. Veel leden waren liever doorgegaan onder één WBE, wat volgens het provinciale beleid niet kon. Die leden zouden de FSFS dan ook zien als een poging tot bemoeizucht, zo analyseert Michielsen.


Bereidheid om schade te melden

Niet alleen de wil om de FSFS in te schakelen speelt volgens Michielsen mee bij de toekomst van de FSFS, ook de bereidheid om wildschade te melden. 'Maar dat is niet alleen in Flevoland zo, het is een landelijk fenomeen. Zolang melden niet gebeurt, hebben we geen goed schadebeeld. En is het dus lastiger ontheffingen te verkrijgen en het maakt de rol van de FSFS onzeker.'

De drie FSFS-bestuursleden hebben daarop besloten een toekomstvisie op te stellen. Basis daarvoor is een draagvlakmeting. Michielsen: 'Het zou niet goed zijn als we nu al zouden zeggen dat we de stekker er maar beter uit kunnen trekken. Een aantal boeren heeft immers aangegeven ons voor de schadepreventie en -afhandeling te willen inzetten, een aantal doet dat liever zelf. We hebben daarom een nieuw verhaal geschreven over wat we wel gaan doen in de toekomst.'

Uit de bijbehorende enquête moet voor 1 juni blijken of er nog voldoende draagvlak is voor de stichting. Het omslagpunt ligt bij 50 procent, geeft Michielsen aan. De fractie van JA21 in Provinciale Staten heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) over de rol van de FSFS. GS geeft aan dat de stichting ondersteunend is bij de uitvoering van de jacht en het faunabeheer en zich vooral op de schadebestrijding en -preventie richt. De faunabeheereenheid is er voor het afwikkelen van valwildmeldingen. 'Of die taak in de toekomst door FSFS wordt overgenomen, hangt af van haar toekomstanalyse.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer