Frankrijk heeft drie vaccinatiescenario's voor vogelgriep

Als het enigszins kan, wil Frankrijk dit jaar nog vaccineren tegen vogelgriep. Veel zal afhangen van de beschikbaarheid van vaccins, de toelating ervan door het Europees Agentschap voor Diergeneesmiddelen en het wel of niet vervallen van handelsbelemmeringen van producten van gevaccineerd pluimvee.

Frankrijk+heeft+drie+vaccinatiescenario%27s+voor+vogelgriep
© Marcel Berendsen
Het Franse referentielaboratorium voor dierziekten Anses heeft met het oog hierop drie scenario's uitgebracht als advies aan de Franse regering. Frankrijk is in Europa het land dat, samen met Nederland, de meeste vaart maakt met het ontwikkelen van vaccins en de toelating daarvan. Of er voldoende vaccins beschikbaar zullen zijn in aanloop van het nieuwe vogelgriepseizoen in het najaar van 2023 is nog maar de vraag. Anses heeft daarom een prioritering ontwikkeld die de Franse landbouwminister moet helpen bij het maken van keuzes.

In het eerste scenario zijn er nog weinig vaccins beschikbaar. In dat geval worden alleen fokdieren gevaccineerd. Als er meer vaccins beschikbaar zijn (scenario 2), worden naast de fokdieren eenden en ganzen gevaccineerd. Eenden en ganzen bleken in de afgelopen twee jaar extra vatbaar te zijn voor het vogelgriepvirus. Daarnaast wordt in dit scenario gekeken naar kalkoenen die buiten worden gehouden en jonge leghennen voordat ze naar buiten gaan.


Andere pluimveesoorten

Als er veel vaccins zijn, worden ook andere soorten pluimvee (scenario 3) gevaccineerd. In deze categorie vallen kalkoenen die binnen worden gehouden en andere soorten als ze buiten worden gehouden, zoals leghennen, vleeskuikens, parelhoenders en kwartels.

Frankrijk werd in de afgelopen seizoenen hard getroffen door vogelgriep. In het seizoen 2021-2022 moesten 22 miljoen dieren in de pluimveehouderij worden geruimd. De definitieve cijfers van het seizoen 2022-2023 zijn nog niet bekend. Volgens Anses moet vaccinatie niet worden gezien als oplossing van alles. Het is 'slechts' een aanvulling op andere preventieve maatregelen en bioveiligheid op pluimveebedrijven.


Handelsvergunning

Tot nu toe heeft slechts één vaccin voor leghennen een vergunning voor het in de handel brengen in Frankrijk. Aanvragen voor een handelsvergunning of tijdelijke vergunning voor het gebruik van vaccins voor verschillende pluimveesoorten zijn onlangs ingediend en worden nu beoordeeld door het Nationaal Agentschap voor Diergeneesmiddelen en het Europees Geneesmiddelenbureau.

Volgens Anses is van een noodvaccinatiestrategie niet bewezen dat het zinvol is. Vaccinatie moet daarom alleen plaatsvinden als preventiemaatregel. Mocht vogelgriep in het najaar weer opduiken, dan wordt een massale verspreiding van het virus hierdoor als het goed is voorkomen. Ook zal het eenvoudiger zijn om bij bedrijven in de regio van een besmet bedrijf de productie weer te hervatten en hoeven minder dieren te worden geruimd.

Bij de adviezen van Anses is uitgegaan van dezelfde virusstam (H5N1) die in het seizoen 2022/2023 circuleerde. Behalve naar de medische kant moet ook worden gekeken naar de logistieke en economische kant van vaccinatie. Er wordt vanuit gegaan dat de voorgestelde vaccinatiestrategie toepasbaar is binnen de huidige bedrijfsvoering van Franse pluimveehouders.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
 • Vrijdag
  23° / 16°
  90 %
Meer weer