Opnieuw geld voor waterbeheer Gelderland

Er komt in Gelderland 1,4 miljoen euro beschikbaar voor agrarische maatregelen die bijdragen aan schoon en voldoende water. Daarmee gaat in deze provincie de tweede fase in van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), waarin LTO Noord onder meer samenwerkt met waterschappen en provincies.

Opnieuw+geld+voor+waterbeheer+Gelderland
© DAW

De drie waterschappen in de provincie zorgen bovendien voor nog eens 1,4 euro aan cofinanciering. Daarmee willen waterschappen, LTO Noord en provincie samen met boeren agrarische maatregelen uitvoeren die bijdragen aan schoon en voldoende water.

De nieuwe DAW-aanpak wil op termijn gaan werken met een landbouwportaal en gebiedsmakelaars die uiteindelijk tot bodem- en watermaatregelen moeten leiden. 'Met beide instrumenten kunnen we kennis, advisering over maatregelen en financiering maximaal bij de boer krijgen. De gebiedsmakelaar heeft zijn waarde al bewezen, met een landbouwportaal proberen we te bereiken dat een boer minimaal organisatorisch gedoe heeft', zegt Martin Immink, regiobestuurder voor Bodem en Water bij LTO Noord.

De gebiedsmakelaar is inderdaad niet nieuw: deze spreekt volgens Immink de taal van de sector en denkt mee vanuit de boerenpraktijk. Op dit moment werken LTO Noord en waterschap Rijn en IJssel al met gebiedsmakelaars en de waterschappen Vallei en Veluwe en Rivierenland gaan hiermee starten. Ook bij de Agrarische Collectieven zijn gebiedsmakelaars actief.

Het besef groeit dat je je percelen moet aanpassen aan veranderend weer

Henk Jolink, gebiedsmakelaar

Henk Jolink was de afgelopen jaren gebiedsmakelaar tijdens de eerste fase van het DAW. Hij zat bij 250 boeren en loonwerkers aan tafel en dacht mee over hoe ze bijvoorbeeld maatregelen kunnen nemen om schade aan gewassen zoveel mogelijk te voorkomen. 'Het besef groeit dat je je percelen moet aanpassen aan veranderende weersomstandigheden zoals lange perioden van droogte of overmatige regenval'.


Maatwerk nodig

Omdat geen bedrijf hetzelfde is, vraagt dit maatwerk. Tijdens de eerste fase is dat goed gelukt. 250 boeren gingen aan de slag met regelbare drainage of de aanleg van een droogtestuw of peilgestuurde drainage. Investeringen in maatregelen voor het hergebruik van gewasresten of het nuttig toepassen van sloot- en bermmaaisel als bodemverbeteraar vielen hier ook onder.

Daarnaast konden boeren 40 procent subsidie krijgen op de aanschaf van bijvoorbeeld een compoststrooier, klepelmaaier, schijveneg, ecoploeg, drukwisselsysteem voor banden of vochtsensoren.

De subsidie gold in de werkgebieden van waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe en bedroeg in totaal 1,8 miljoen euro. In deze fase kwam het geld van provincie Gelderland. Door boeren en loonwerkers is hiermee voor 5 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen. Het DAW zorgde voor de ondersteuning en uitvoering van de regeling.


Meer dan 10.000 hectare bewerkt

'Op het eerste oog is het misschien onzichtbaar wat in het Gelderse buitengebied opgepakt wordt', stelt Jolink. 'Maar als ik ervan uitga dat iedere boer waarmee ik heb gesproken om zijn plannen door te nemen gemiddeld 50 hectare land heeft, hebben zij samen meer dan 10.000 hectare zodanig bewerkt dat deze percelen beter voorbereid zijn op weersextremen.'

Om de gebiedsmakelaars in Gelderland te ondersteunen wordt in deze tweede fase van het DAW een landbouwportaal gebouwd. Daar worden momenteel testen mee gedaan via een pilot in Rivierenland. Het concept is afgekeken van het landbouwportaal Noord-Holland. Daar blijkt het een groot succes.

Via het landbouwportaal krijgen boeren en tuinders op een laagdrempelige manier informatie over coaching en subsidieregelingen op het gebied van bodem en water. De makelaars kunnen het daarnaast gebruiken om bijvoorbeeld aanvragen eenvoudiger te verwerken.


ZON: onderzoek naar droogteproblematiek en oplossingen

Voor de tweede fase van de droogteaanpak door boeren in Gelderland komt 1,4 miljoen euro vanuit het project Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). ZON richt zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en maatregelen. Er zijn 67 deelnemende partijen binnen het project, waaronder provincies, gemeenten, waterschappen, LTO en natuurfederaties. ZON heeft voor de komende zes jaar 200 miljoen euro beschikbaar. 50 miljoen euro daarvan komt vanuit het landelijke Deltaprogramma. De deelnemende partijen binnen de regio leggen 150 miljoen euro in.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer