Achterhoekse boeren bevloeien weilanden zes weken lang

Boeren in het Gelderse 't Klooster bevloeien vanaf deze week zes weken lang doorlopend een deel van hun grond. Het idee achter het project is dusdanig veel water in de grond te pompen nu er een neerslagoverschot is, dat er een buffer is in het voorjaar en de zomer.

Achterhoekse+boeren+bevloeien+weilanden+zes+weken+lang
© Tys Hallema

De proef is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel, in samenwerking met LTO Noord, Vitens en provincie Gelderland. Vorig jaar werd al op kleinere schaal geëxperimenteerd met de methode. 'Die proef was succesvol', zegt heemraad Peter Schrijver van het waterschap.

'Er was een grondwaterpeilstijging van 30 centimeter en er waren geen negatieve effecten qua nitraatuitspoeling', vervolgt Schrijver. 'Maar eigenlijk was het voor de proef afgelopen jaar te nat. Daarom hebben we deze nu uitgebreid. Op vijf locaties bevloeien we 20 tot 25 hectare. Met peilbuizen kunnen we de effecten nauwkeurig monitoren.'

Het project is onderdeel van de Aanpak Droogte Achterhoek, die het gebied minder kwetsbaar moet maken in tijden van droogte. In 't Klooster speelt ook mee dat er drinkwater wordt gewonnen. Beregenen is vaak geen optie, waardoor er naar andere manieren wordt gezocht.

Een van de deelnemende boeren is Jelger Zielhorst (op de foto). Hij doet mee omdat hij de noodzaak ziet van systeemherstel. 'Je ziet het gewoon hard achteruitgaan in droge jaren. Minder dan de helft opbrengst van gewassen en veel extra kosten.'


Ideale tijd

Nu de boeren het land niet op hoeven, is het de ideale tijd voor het bevloeien van de percelen. Na de zomer was het eerst noodzaak om de waterpeilen weer op orde te krijgen. Rond de jaarwisseling was er weer een neerslagoverschot in de sloten en beken. De verwachting is dat watersysteem op deze manier voldoende buffer en veerkracht opbouwt om mogelijk drie à vier maanden langer, dus het hele voorjaar, water beschikbaar te hebben in de wortelzone.

In oktober, na het groeiseizoen, worden de effecten gemeten en de resultaten besproken met de grondeigenaren en partners. Dan wordt ook bepaald of deze maatregel wordt voortgezet. Het waterschap werkt sinds het droge jaar 2018 actief samen met grondeigenaren en partners om water met concrete maatregelen vast te houden in de haarvaten van de watersystemen.

Samenwerken gebeurt onder andere via Aanpak Droogte Achterhoek, WaterwijsBoeren Zoetwatervoorziening Oost Nederland, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Koers Voorraadbeheer en het primaire beleid van Vitens, provincie en waterschap. In het drinkwaterwingebied ’t Klooster hebben de samenwerkende partijen gewerkt aan een actieplan, waarin onder andere is afgesproken om zowel nu aan de slag te gaan als een verkenning te doen naar langetermijnoplossingen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
Meer weer