Zeven zaken die je moet weten over Gecombineerde opgave

De Gecombineerde opgave is sinds 1 maart open. Daarmee leveren agrarisch ondernemers gegevens aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en diverse subsidies.

Zeven+zaken+die+je+moet+weten+over+Gecombineerde+opgave
© Marcel Berendsen

Dit jaar is het invullen van de Gecombineerde opgave een uitgebreidere klus dan anders en adviseurs hebben er hun handen vol aan. Zeven zaken die u moet weten over de Gecombineerde opgave.

1. Waarom is de opgave dit jaar lastiger dan andere jaren?

Er komen een paar dingen samen. Dit jaar is bijvoorbeeld het eerste jaar van de afbouw van derogatie. Ook is dit het eerste jaar van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In dat nieuwe GLB zijn nieuwe voorwaarden en mogelijkheden opgenomen waarmee subsidie wordt gekoppeld aan bovenwettelijke milieu- en landschapsactiviteiten. Zo tellen landschapselementen als bos- en houtwallen vanaf dit jaar mee voor de basispremie en die moeten worden ingetekend. Ook moeten ondernemers de ingetekende bufferstroken controleren en eventueel aanpassen.

2. Wat gebeurt er als er een fout wordt gemaakt bij het invullen?

RVO is zich bewust van de complexiteit van de Gecombineerde opgave en heeft al aangegeven dat er met enige coulance naar de opgave wordt gekeken. Als er sprake is van een begrijpelijke vergissing, dan wordt er niet meteen een sanctie opgelegd. Als duidelijk is dat er willens en wetens is geprobeerd fraude te plegen, dan blijft dat niet onbestraft.

3. Hoe zit het met fouten die verkeerd op de aangeleverde kaarten zijn ingetekend?

Landbouwminister Piet Adema heeft al aangegeven dat er fouten zitten in de kaarten in de database van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Daarin moeten boeren de bufferstroken langs watergangen aangeven. De werkelijke situatie telt voor RVO. Als er fouten in de kaarten zitten, dan moet je dat aangeven in de Gecombineerde opgave.

Dat geldt niet alleen voor de percelen, maar ook voor de sloten. Bij de watergangen speelt mee dat waterschappen onderling geen afspraken hebben gemaakt over de wijze waarop watergangen staan geregistreerd en de manier waarop die worden weergegeven op kaarten. Zo staat er bijvoorbeeld niet of het om een watervoerende sloot gaat of juist niet. Dat kun je in de Gecombineerde opgave aangegeven. Ook hier geldt: de situatie in het veld is leidend.

4. Zit ik vast aan een eco-activiteit als die eenmaal voor de ecoregeling in het GLB is aangemeld?

De deadline voor het aanmelden voor de ecoregeling is 15 mei. De deadline voor de definitieve aanvraag voor steun uit het GLB is op 30 november. Als in november blijkt dat u een eco-activiteit niet hebt uitgevoerd die wel was aangemeld in mei, dan is het mogelijk om die van de lijst te halen.

Andersom kan dit niet. Het is dus niet mogelijk om in november eco-activiteiten toe te voegen die in mei niet zijn aangemeld.

5. Moet de bufferstrook per gewasperceel uitgetekend worden of is een kavel ook een perceel, wanneer er verschillende gewassen geteeld worden?

RVO gaat uit van een topografisch perceel. Of op dat perceel nu één of meer teelten staan, doet daarvoor niet ter zake. En ja, ook het maaipad telt mee als onderdeel van de bufferstrook.

6. Zijn een sloot, erfbeplanting en of een boomsingel ook een landschapselement?

Ja, een sloot is gedefinieerd van de ene tot de andere insteek. Als u zeggenschap heeft over de hele sloot, dus de beide zijden, dan kunt u die als geheel meetellen. Anders telt het tot de kadastrale grens. Het erf, de boomsingel op het erf en de tuin tellen niet als landschapselement, maar er zijn uitzonderingen. Als de erfbeplanting direct tegen het land zit, dan mag het worden genoemd als landschapselement. Anders is het gewoon een deel van de tuin of het erf.

7. Hoe kom ik het snelst in contact met RVO?

Er zit een chatfunctie op de site die u kunt gebruiken om vragen te stellen. Die mogelijkheid wordt volgens RVO weinig gebruikt, maar het levert wel vlot resultaat. Bellen is tijdrovend, want ondanks dat er extra mensen zijn ingeschakeld, is het aantal telefoontjes dat RVO krijgt drie keer hoger dan anders.

Dit weekeinde wordt tot maandag 20 maart 8 uur onderhoud aan het systeem uitgevoerd. Het is daardoor niet mogelijk in te loggen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  11° / 7°
  95 %
 • Zondag
  8° / 5°
  30 %
 • Maandag
  7° / 2°
  50 %
Meer weer