Paardensector: voer open dialoog met samenleving

De Sectorraad Paarden wil af van dierenactivisten die met 'onjuiste informatie de politiek en media willen overtuigen van hun eenzijdige en extremistische standpunten ten opzichte van de omgang met paarden'. Die wens blijkt breed te leven in de sector.

Paardensector%3A+voer+open+dialoog+met+samenleving
© Jacob Melissen

Al meer dan 16.000 mensen zetten hun handtekening onder een onlinepetitie met de oproep voor een open en eerlijke dialoog over dierenwelzijn. 'Laat je stem horen voor dialoog en tegen polarisatie', staat boven de petitie.

Monique van Hal van de werkgroep publieke opinie van de Sectorraad Paarden is nauw betrokken bij de petitie. 'Regelmatig zien we berichten in de media en boodschappen richting de politiek over het welzijn van paarden, die geen recht doen aan hoe wij er als paardenliefhebbers naar kijken en hoe wij met onze paarden omgaan.'

Van Hal constateert dat een aantal partijen structureel en regelmatig zulke berichten en boodschappen naar buiten brengt. 'Ze gaan daarbij heel georganiseerd en gericht te werk.' Ze geeft aan dat bijvoorbeeld fragmenten uit onderzoeken worden gebruikt zonder de complete context erbij. En soms verspreiden activisten bewerkte foto's of foto's uit andere landen die een vertekend beeld geven.

Actievoerders willen met het verstoren van het evenement enkel een podium krijgen

Irene Verheul, directeur Jumping Amsterdam

Het ongenoegen daarover leeft sterk in de sector, geeft Van Hal aan. 'Dat gevoel willen we met deze petitie kracht bij zetten. We gaan graag het gesprek aan over dierenwelzijn en het kan altijd beter. Maar het moet wel een gesprek zijn op basis van de juiste informatie.'

De sector staat volgens Van Hal open voor debat en dialoog over de wijze waarop wordt omgegaan met de paarden. 'Maar ook die discussie willen we voeren met de juiste informatie. We zeggen niet dat alles goed is, maar we willen wel op basis van eerlijke feiten in gesprek gaan over hoe de paardenhouderij een plek in de maatschappij kan behouden', benadrukt ze.


Jumping Amsterdam

Sommige activisten gaan een stap verder door hippische evenementen te verstoren. Jumping Amsterdam kreeg daar in 2008 mee te maken, toen twee activisten ervoor zorgden dat de finale moest worden stilgelegd (foto). In 2023 waren activisten dat opnieuw van plan, maar beveiligers wisten hen tegen te houden.

Zulke acties schieten hun doel voorbij, stelt directeur Irene Verheul van Jumping Amsterdam. 'Tijdens zo'n sportevenement kan zoiets heel gevaarlijke situaties opleveren voor paarden en ruiters.'

Verheul benadrukt dat ze voor een discussie is over dierenwelzijn. 'Bij paardenhouders staan hun band met het paard en het welzijn van hun dier altijd op 1, maar er is ook altijd ruimte voor verbetering. Als daar vragen over zijn, is het heel goed om daar een gesprek over te voeren. Maar activisten staan daar meestal niet voor open. Ze willen met het verstoren van het evenement enkel een podium krijgen.'


Tekst gaat verder onder kader.

Welzijn scoort hoog bij enquête onder paardenhouders

Uit recent onderzoek van de hippische organisaties KNHS, KWPN, FNRS en belangenbehartiger LTO Nederland blijkt dat betrokkenen in de paardensector veel aandacht hebben voor het welzijn van de paarden. En dat het merendeel zich actief wil ontwikkelen naar de laatste inzichten in het houden van, sporten en fokken met paarden. De enquête laat zien dat 99 procent van de respondenten welzijn belangrijk tot zeer belangrijk vindt, waarvan 43 procent denkt dat de paardensector welzijn als prioriteit ziet. Een fysiek gezond paard krijgt de hoogste prioriteit, optimale prestaties leveren wordt op de laatste plek gezet. Verder valt op dat hoe meer financieel gewin er in het spel is, hoe kritischer men is op een bepaald onderdeel. Zo scoort de handel hoog en krijgt de fokkerij een lage score op de vraag welke onderdelen onder druk staan. Bij de vraag of mensen buiten de sector een goed beeld hebben van paardenwelzijn, denkt krap 70 procent procent dat dit ‘zeker niet’ tot ‘zeer zeker niet’ het geval is. Daarbij vindt een groot deel van de mensen die aan het onderzoek meewerkten dat dierenbeschermingsorganisaties vaak hun doel voorbijschieten.

De Jumping Amsterdam-directeur legt uit dat er tijdens hippische evenementen altijd veel aandacht is voor dierenwelzijn. 'Het gaat om topsport. Dan moeten er duidelijke randvoorwaarden zijn.' Bij Jumping Amsterdam worden daarom bijvoorbeeld alle paarden bij binnenkomst gecontroleerd door een dierenarts of ze gezond zijn en 'fit to compete'.

De paarden verblijven verder in goede stallen die niet toegankelijk zijn voor publiek, zodat ze rust krijgen als ze niet in de piste hoeven te zijn. Bovendien is er een dopingarts en checken stewards de diergezondheid tijdens het evenement.

Jumping Amsterdam hecht er veel waarde aan om bij buitenstaanders een goed beeld te schetsen. De organisatie liet al journalisten, politici en kritische dierenartsen een kijkje nemen achter de schermen. 'We willen graag laten zien dat onze zorg uitgaat naar de paarden', zegt Verheul. Andere hippische evenementen doen dit ook, weet ze.


Verdraaide beeldvorming en framing

De sectorraad lanceerde de petitie vorige maand tijdens de hengstenkeuring van KWPN in Den Bosch. Duizenden paardenliefhebbers ondertekenden daarna de petitie. Nu, ruim een maand later, komen nog dagelijks handtekeningen binnen, constateert Van Hal. 'Het gaat erg goed', zegt ze. 'We krijgen heel veel positieve reacties. Je merkt dat de mensen iets willen doen tegen verdraaide beeldvorming en framing.'

De sectorraad wil de petitie later met de handtekeningen later dit jaar aanbieden aan het kabinet. De plannen zijn nog in ontwikkeling, maar het is de bedoeling dat het daar niet bij blijft. Rond die aanbieding komen er activiteiten waarbij de paardenhouderij in gesprek gaat met de maatschappij.


Ook verantwoordelijkheid van ondernemer zelf

Goede communicatie is volgens Van Hal niet alleen een taak van de sectorraad. 'Wij gaan vanuit de sectorraad naar de politiek. Maar om maatschappelijk draagvlak te houden, mag het daar niet bij blijven. Iedere paardenhouder moet daar ook zelf in diens eigen omgeving een bijdrage aan leveren.'

Van Hal gelooft dat elke paardenhouder moet kunnen uitleggen wat hij of zij doet en waarom. 'Lang niet alles gaat goed in de paardenhouderij, maar we moeten met elkaar meer zichtbaar maken dat we het welzijn van de paarden op 1 zetten.'


Lichte afname van het draagvlak voor de paardensector

In 2019 is voor het eerst onderzoek gedaan naar hoe Nederlanders denken over het houden van paarden, paardrijden en paardensport. In 2022 is dit onderzoek herhaald. Net als in 2019 stond in 2022 het merendeel van de Nederlanders positief tegenover de hippische sector. Op de vraag ‘Vindt u dat er in de samenleving draagvlak is voor het houden van paarden door mensen?’ antwoordde vorig jaar 57 procent ‘zeer zeker’ of ‘zeker’ en gaf 39 procent aan neutraal te zijn. In 2019 waren de cijfers wat positiever. Toen antwoordde 63 procent positief en 35 procent neutraal. In beide jaren antwoordden slechts enkele ondervraagden dat er geen draagvlak is. Nederlanders zijn wat kritischer over paardensport dan over het houden van paarden. Uit het onderzoek blijkt ook dat het draagvlak daarvoor tussen 2019 en 2022 wat is afgenomen. In 2019 antwoordde 55 procent procent dat er ‘zeer zeker’ of ‘zeker’ draagvlak is voor paardensport in de Nederlandse samenleving en was 41 procent neutraal. In 2022 antwoordde 48 procent ‘zeer zeker’ of ‘zeker’ en was 45 procent neutraal. Het percentage tegenstanders groeide in die jaren van 4 naar 7.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer