Waterschap De Dommel haalt teugels strakker aan

Het huidige watersysteem in Midden-Brabant biedt niet genoeg ruimte en flexibiliteit om de klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Reden voor Waterschap De Dommel om de teugels strakker aan te halen. 'Daarbij is in eerste instantie onvoldoende gekeken naar het perspectief van onder meer de boeren', vindt Nan Zevenhek, bestuurslid van Waterschap De Dommel.

Waterschap+De+Dommel+haalt+teugels+strakker+aan
© Marcel Berendsen

Een toekomstbestendige waterhuishouding in 2050. Dat is het doel van Waterschap De Dommel. Een uitdaging, zeker bij aanhoudend droge zomers en toenemend watergebruik als gevolg van alle onttrekkingen. De noodzaak tot structurerende keuzes leidde tot plannen voor de Watertransitie.

De focus ligt daarbij niet langer op water afvoeren, maar op water vasthouden en meer aandacht geven aan het grondwater en aan de bodem, zo is te lezen in de nieuwe nota van Waterschap De Dommel.

Het waterschap zet in op samenwerking met grondeigenaren en met partners: samen een nieuw perspectief bepalen, met ruimte voor innovaties. Maar ook maatwerkoplossingen creëren en financiële ondersteuning bieden. Passend binnen de gebiedsgerichte aanpak en toekomstbestendig.

'Voor wat hoort wat'

Het waterschap wil de hand uitsteken naar ondernemers en partners onder het motto 'voor wat hoort wat' en noemt voorbeelden als: grondruil, herwaardering van gronden om omvorming mogelijk te maken en de subsidieregeling rondom infiltratie. Ook komt er overleg met boomkwekers.

Als de grondwaterstand daalt, is er minder water beschikbaar voor landbouw, maar ook voor inwoners, natuur en bedrijven. 'Waterbeheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid', stelt René Dekkers, oud-agrariër en bestuurder bij Waterschap De Dommel. 'Iedereen moet ervan doordrongen zijn dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor het water: boeren, burgers, bedrijven, natuurbeheer.'

Volgens Dekkers zijn maatregelen om water vast te houden belangrijk, want water wordt een schaars goed. 'Dus minder beregenen als het kan, water opvangen, stuwen maken, peilgestuurd draineren en rekening houden met teeltplannen: geen aardappels zetten op droge grond.'


Goed luisteren

Belangrijk in processen is dat je goed luistert naar elkaar, openstaat voor nieuwe ideeën en inzichten, meent Zevenhek. 'Perspectieven vanuit anderen bieden inspiratie. Het gaat om een open houding en samenwerking.'

De eerste plannen van het waterschap waren 'demotiverend voor de agrariërs', stelt het bestuurslid van Waterschap De Dommel. 'Goed dat boeren, natuurorganisaties, ZLTO en Marlies van der Zanden namens ongebouwd hun zorgen en bezwaren geuit hebben. Inspreken zorgt voor openbaarheid, geeft duidelijkheid en leidt tot reacties. En in dit geval tot goede aanpassingen in de waterschapsnota.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  2° / -3°
  60 %
 • Maandag
  3° / -1°
  40 %
 • Dinsdag
  1° / 0°
  85 %
Meer weer