Wet financiering stikstofaanpak snel klaar, invulling volgt later

Voor Prinsjesdag moet de zogeheten Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (TwT) klaar zijn. Het fonds moet de stikstofaanpak bekostigen tot 2035. Een exacte invulling van de fondsen volgt later, als de maatregelen in de gebiedsplannen van de provincies goedgekeurd zijn.

Wet+financiering+stikstofaanpak+snel+klaar%2C+invulling+volgt+later
© Dirk Hol

Dat bleek woensdagavond tijdens een technische briefing voor Tweede Kamerleden over de wet. Het kabinet zal middels het fonds, waarin ruim 24 miljard euro zit, middelen gaan uitgeven die moeten leiden tot het terugdringen van de stikstofbelasting op de natuur en het voldoen aan de kaderrichtlijn water (KRW). Ook moeten maatregelen die de landbouw perspectief bieden in de transitie gefinancierd worden.

De wet gaat vanaf 2024 in werking, wat concreet betekent dat deze voor Prinsjesdag (19 september) rond moet zijn. De fondsen zijn alleen bestemd voor landbouw en natuur. Onder scherpe voorwaarden kan het kabinet echter ook besluiten om maatregelen in bijvoorbeeld mobiliteit of industrie te financieren vanuit het transitiefonds.

Er mogen geen dubbelingen komen met bestaande afspraken, zoals het Natuurnetwerk Nederland. De ontwikkelruimte die ontstaat door de maatregelen die bekostigd worden, is geen doelstelling. Ook mogen er geen dubbelingen ontstaan met maatregelen die bijvoorbeeld vanuit het Klimaatfonds al worden gefinancierd.


NPLG

VVD-Kamerlid Thom van Campen vroeg tijdens de briefing of de plannen die de provincies aanstaande zomer inleveren in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), al in het meerjarenprogramma van het transitiefonds worden opgenomen. Hij noemt de wet een 'beleidsarme wet, een kaal geraamte dat verder invulling moet krijgen'.

De verantwoordelijke ambtenaar van het ministerie van LNV bevestigt dat. 'Het wetsvoorstel is heel instrumenteel opgesteld, zodat je 'm los kunt zien van de gebiedsplannen. Maar ze zijn wel degelijk aan elkaar verbonden. Dat neemt niet weg dat we in het eerste meerjarenprogramma en de fondsbegroting wat vlekken hebben die later ingevuld kunnen worden.'

Komen alle provincies dan wel evenredig in aanmerking voor het beschikbare geld, vroeg Laura Bromet (GroenLinks) zich af. Immers, de goedkeuring van de gebiedsprogramma's zal niet altijd tegelijkertijd gebeuren terwijl het fonds dan al open is. Die zorg is onterecht, bezweert de ambtenaar van LNV. 'Provincies zullen niet zomaar geld krijgen. Daar gaat sowieso een uitgebreid toetsingsproces aan vooraf. Er komt een kader voor een reële verdeling van het geld.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 9°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 8°
  0 %
Meer weer