Rekenkamer: Tweede Kamer krijgt geen totaalbeeld klimaatuitgaven

De Tweede Kamer krijgt geen eenduidig en compleet overzicht van de uitgaven van het kabinet aan klimaatregelingen. Definities van wat onder klimaatbeleid valt, ontbreken. De Kamer heeft hierdoor mogelijk geen zicht op een deel van de klimaatmaatregelen. Tot die conclusie komt de Algemene Rekenkamer na onderzoek.

Rekenkamer%3A+Tweede+Kamer+krijgt+geen+totaalbeeld+klimaatuitgaven
© Dirk Hol

De rapportages van de drie ministers die elk jaar over klimaatuitgaven rapporteren, wijken soms van elkaar af. De registratie en controle op klimaatuitgaven door deze bewindspersonen is niet eenduidig; bedragen in de overzichtsrapportages verschillen van de begrotingen van de ministers.

In een enkel geval kan dit verschil volgens de Rekenkamer 200 miljoen euro per jaar bedragen. Daarnaast ontbreekt een eenduidige definitie van klimaatbeleid en klimaatuitgaven, meldt de Algemene Rekenkamer.


Uitgaven CO2-reductie

Aanleiding voor het onderzoek zijn de uitgaven van bijna 7 miljard euro aan maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar er komt naar verwachting ook een klimaatfonds van 35 miljard euro. 'Dit grote financiële belang is voor ons aanleiding om te onderzoeken hoe het kabinet uw Kamer de afgelopen jaren inzicht gaf in de klimaatuitgaven', geeft de Rekenkamer aan. Ook vanuit de Kamer, die het kabinet controleert, zijn al langer zorgen over het toezicht op de grote klimaatbedragen.Ministeries geven op verschillende plekken aan hoeveel ze aan CO2-verminderende maatregelen besteden, maar die lijsten wijken soms van elkaar af. Maatregelen zijn in het ene overzicht als klimaatingreep opgenomen en in het andere niet. Belastingmaatregelen worden daarnaast niet altijd opgenomen. 'Er is ook geen uniforme werkwijze bij het opstellen van de overzichten', stelt de Rekenkamer.


De Tweede Kamer heeft het kabinet de afgelopen jaren enkele malen om betere overzichten van klimaatuitgaven gevraagd. Diverse ministers sturen begrotingen, jaarverslagen en andere documenten als de Klimaatnota naar het parlement. Die overzichtsrapportages zijn niet altijd consistent en navolgbaar, aldus de Algemene Rekenkamer.


Kosten sanering varkenshouderij

De Rekenkamer benoemt onder andere andere het verschil in de kosten van de sanering voor de varkenshouderij tussen 2020 en 2027. In het overzicht met klimaatuitgaven staat dat dit 44 miljoen euro kost. De begroting van het ministerie van LNV vermeldt voor deze regeling over dezelfde periode 259 miljoen euro aan uitgaven. Volgens de minister van LNV verdienen niet alle uitgaven voor deze sanering de kwalificatie 'klimaatuitgaven'.

In die kabinetsrapportages ontbreken daarnaast ook uitgaven die via fondsen of staatsbedrijven, zoals Gasunie en Tennet, worden gedaan. Dat geldt ook voor de uitgaven voor buitenlands klimaatbeleid. Vanwege het ontbreken van heldere definities scharen ministeries mogelijk te gemakkelijk maatregelen onder klimaatbeleid of worden relevante maatregelen juist niet opgenomen, oordeelt de Rekenkamer.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 8°
  90 %
Meer weer