LTO Noord wil compensatie Drentse boeren in waterwingebieden

LTO Noord vraagt provincie Drenthe een gebiedsfonds op te richten waaruit boeren in waterwingebieden kunnen worden gecompenseerd voor de extra kosten die zij maken. Het fonds zou kunnen worden gevuld uit een provinciale opcentenregeling voor leidingwater.

LTO+Noord+wil+compensatie+Drentse+boeren+in+waterwingebieden
© Twan Wiermans

Volgens LTO Noord worden de boeren met grond in één van de achttien Drentse waterwingebieden in toenemende mate op achterstand gezet ten opzichte van agrarisch ondernemers die hier buiten vallen. Zo geldt voor boeren in deze gebieden vanaf dit jaar al een strengere bemestingsnorm voor grasland, terwijl voor andere boeren een overgangsregime is vastgesteld tot en met 2025.

In plaats van 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare is die norm in waterwingebieden voor deze groep per 1 januari teruggebracht tot 170 kilo. Om toch voldoende grasopbrengst te halen, zijn deze boeren gedwongen het tekort in bemesting aan te vullen met kunstmest, wat extra kosten met zich meebrengt.


Beregenen

Verder hebben de boeren in de Drentse drinkwaterwinningsgebieden al te maken met beperkingen in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, wat ook leidt tot meerkosten. Daarnaast gelden in deze gebieden striktere regels voor het aanboren van grondwater voor beregening. Minder beregenen leidt dan overigens tot verminderde gewasgroei in droge periodes en geeft dan meer uitspoeling naar de ondergrond, merkt LTO Noord op.

Boeren in waterwingebieden zijn vaak van goede wil, stelt LTO Noord. Zo hebben deze boeren in de afgelopen decennia in groepsverband gewerkt aan het beperken van de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de ondergrond. In veel gevallen voldoen deze bedrijven dan ook inmiddels aan de zogeheten EU-nitraatrichtlijn. In de gebieden waar dit nog niet zo is, ligt die norm via maatwerk vaak ook binnen handbereik.


Vermogensschade

Maar, stelt LTO Noord: 'Er is een grens aan wat de overheid van een ondernemer kan vragen en wat een ondernemer kan bereiken.' De standsorganisatie vindt dat het agrarisch ondernemen in waterwingebieden door stapeling van regels steeds meer onmogelijk wordt gemaakt. 'Boeren daar krijgen niet alleen sneller dan elders te maken met beperkende regels, die regels zijn vaak ook ingrijpender. Dat heeft grote gevolgen voor de exploitatiemogelijkheden van het agrarisch bedrijf en het leidt tot vermogensschade.'

De betreffende ondernemers zouden daar in de ogen van LTO Noord voor moeten worden gecompenseerd. Bovendien tast verdere aanscherping van de regels het draagvlak aan voor de aanwijzing voor eventuele nieuwe waterwingebieden, stelt de organisatie. 'Het stempel grondwaterbeschermingsgebied krijgt dan per direct een heel andere lading.'


Gelijk speelveld

LTO Noord vindt dat de provincie samen met de drinkwaterproducenten Vitens en Watermaatschappij Drenthe moet zorgen voor een meer gelijk speelveld voor de boeren binnen en buiten de waterwingebieden. 'Er is dan ook ruimte om een dialoog te voeren over waar dingen beter moeten en welke mogelijkheden daarvoor zijn.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  9° / 5°
  20 %
 • Maandag
  7° / 1°
  10 %
 • Dinsdag
  5° / -5°
  10 %
Meer weer