Groen licht voor omzetten boerengrond naar natuur in Noordoost-Twente

Provincie Overijssel gaat een kleine 60 hectare agrarische grond met beperking (geen bemesting) omzetten naar natuur in het Lattropse veen in Noordoost-Twente. Een krappe meerderheid verwierp het amendement van het CDA voor uitstel hiervan. Dat gebeurde na een urenlange discussie over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) van Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld.

Groen+licht+voor+omzetten+boerengrond+naar+natuur+in+Noordoost%2DTwente
© Wikipedia/Wouter Hagens

'Dit was een hele bevalling', reageerde Commissaris van de Koning Andries Heidema nadat de Staten woensdagavond groen licht gaven voor het vaststellen van het PIP.
Het debat ging vooral over een amendement van het CDA over uitstel van het besluit met vijf jaar. CDA-Statenlid Douwe Prinsse pleit voor monitoring in het gebied. En als daaruit blijkt dat de waterkwaliteit verbetert, waardoor de natuurdoelen kunnen worden gehaald, kan na vijf jaar beoordeeld worden of de bestemming in dat gebied agrarisch met beperking kan blijven, zo gaf hij in een gewijzigd amendement aan.

De agrarische grond is al in eigendom is van de provincie, liet landbouw- en natuurgedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) de Provinciale Staten-leden weten. 'Dat weet ook iedereen die grond pacht in de omgeving van het Lattropse veen. Er liggen ook al heel veel beperkingen op. Het zijn heel korte pachttermijnen. Bekend is dat er een andere bestemming voor de grond is.'


Vijf jaar

Het was in eerste instantie de bedoeling om de agrarische grond gelijk om te zetten in natuur, wist de gedeputeerde te melden. 'Uiteindelijk hebben we na gesprekken in het gebied gezegd dat we nog vijf jaar gaan uitmijnen. ' Dat betekent dat de grond wordt verschraald, doordat het niet wordt bemest. Uitmijnen is echter iets anders dan evenwichtsbemesting, gaf Ten Bolscher aan. Hiervoor pleitte PVV in een amendement. 'Wij willen zo snel mogelijk fosfaat uit de bodem verwijderen met als doel dat er geen uitspoeling plaatsvindt en de toevoer van voedselrijk water uiteindelijk stopt.'

Door goed te monitoren of de beperkingen effect hebben op de natuur is het volgens de provinciebestuurder mogelijk om over drie of vijf jaar 'een moment te pakken' om definitief te beslissen over het wel of niet omzetten van agrarische grond naar natuur, zei hij na een schorsing. Een meerderheid van de Provinciale Staten ging hier niet in mee. 24 Statenleden stemden tegen, 20 voor het amendement van de Christendemocraten. Tegenstemmende partijen beschuldigden het CDA vooral van 'verkiezingsretoriek'.


Mogelijkheden taxatie

Ook het amendement van PVV en een motie van CDA over een onderzoek naar de mogelijkheden van taxatie van aan het Natura 2000-gebied grenzende agrarische bedrijven haalden het niet. Wel zegde Ten Bolscher toe om de Provinciale Staten-leden per brief te informeren over hoe taxaties verlopen in de provincie.

Voor het Natura 2000-deelgebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld zijn maatregelen nodig om de kwetsbare natuur te herstellen en te versterken. Dit zal vooral gebeuren door het terugdringen van verdroging en het tegengaan van verrijking door meststoffen. Het zuidelijk deel van het gebied is deels in gebruik als landbouwgrond. Hierin liggen ook oude vennen. Deze zullen worden hersteld door een deel af te graven. De rest wordt uitgemijnd, verschraald, zodat op termijn geen voedselrijk water meer het natuurgebied in zal stromen.


Aan het debat over het inpassingsplan ging veel emotie vooraf. In september tijdens de commissievergadering liepen de emoties van boeren die inspraken hoog op. Volgens hen is het draagvlak voor het PIP tot een nulpunt gedaald. De initiatiefgroep Gebiedsaanpak Lattrop-Breklenkamp trok daarna de stekker uit het gebiedsproces Bergvennen en Brecklenkampse Veld en daarmee de samenwerking met provincie Overijssel.


'Verwerpelijk'

De reactie van deze insprekers zorgde nu ook weer voor de nodige commotie in Provinciale Staten. Partij voor de Dieren-Statenlid Luuk Folkerts oogstte veel kritiek toen hij zei dat intimidatie en verbaal geweld lonen met het indienen van de twee amendementen. 'Het gedrag van enkele aanwezigen in de pauze van de commissievergadering was niet fraai. Ik hoef niet te herhalen wat daar is voorgevallen.'

'Hier trek ik een grens. Dit is verwerpelijk', reageerde Gert Brommer van Groep Brommer op de aantijgingen. 'We beschuldigen de PvdD er ook niet van dat ze aan de leiband van ecologen loopt', zei CDA-Statenlid Douwe Prinsse.

Het CDA en Groep Brommer kregen bijval van Statenlid Chilion Snoek van Fractie Mooi Overijssel. 'Wij staan allemaal naast onze gedeputeerde. Ik hoop dat u dat kunt begrijpen. Niemand zwicht hier voor politieke intimidatie. Dat wij nu een amendement indienen, heeft er niets mee te maken.' Folkerts bond hierop zijn woorden enigszins in.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  6° / 2°
  30 %
 • Maandag
  8° / 5°
  30 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  40 %
Meer weer