LTO: perspectief blijvers ons uitgangspunt in Landbouwakkoord

Brancheorganisaties en ketenpartijen kunnen deelnemen aan de sectortafels bij gesprekken over het Landbouwakkoord. Daarmee is hun inbreng in het totale proces geborgd. Dat is een van de eerste besluiten die aan de 'hoofdtafel' zijn genomen. LTO meldt dat een akkoord alleen zin heeft als er daadwerkelijk perspectief komt voor de blijvers.

Vertegenwoordigers van agrarische (koepel)organisaties, natuurorganisaties, provincies en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gingen maandag voor met elkaar in gesprek voor een eerste kennismaking en nadere procesafspraken over dit akkoord. Ook landbouwminister Piet Adema was bij de startbijeenkomst aanwezig.


Met het besluit om sectortafels in te richten, wordt gehoorgegeven aan het verzoek van meerdere partijen om hun inbreng in het proces zeker te stellen. Ook brancheorganisaties en ketenpartijen kunnen voor deze sectortafels worden gevraagd.


Roy Meijer (voorzitter NAJK) verlaat de boerderij in Hilversum waar de eerste gesrpekken over het Landbouwakkoord plaatsvonden.
Roy Meijer (voorzitter NAJK) verlaat de boerderij in Hilversum waar de eerste gesrpekken over het Landbouwakkoord plaatsvonden. © Dirk Hol

Daarnaast kunnen sectororganisaties als genodigde aan de hoofdtafel worden uitgenodigd, wanneer een specifieke sector op de agenda staat. Het is tevens de bedoeling dat een vertegenwoordiger van de ketenpartijen aan de hoofdtafel deelneemt.


Inhoud vormgeven

LTO Nederland vindt dat de sectortafels moeten bestaan uit de betreffende LTO-vakgroep, agrarische vakbonden, andere belangenbehartigers en de meest betrokken ketenpartijen. Daar moet de sectorspecifieke inhoud worden vormgegeven.

Vervolgens is het zaak dat de uitkomsten integraal ('inter-sectoraal') worden gewogen om tot een landbouwbreed perspectief te komen. LTO denkt daarbij aan thema's als rechtszekerheid, juridische houdbaarheid van innovaties en ruimtelijke opgaven. Naar verwachting zullen in elk geval de akkerbouw, melkveehouderij, pluimveehouderij en varkenshouderij hun eigen tafel krijgen. Mogelijk komen daar nog overleggen bij.


Uitwisselen ideeën over perspectief

Een deel van de startbijeenkomst was gewijd aan het uitwisselen van beelden rond het perspectief van de landbouw in 2040. Onafhankelijk gespreksvoorzitter Wouter de Jong constateerde dat er voldoende kansen lijken te zijn om vruchtbare vervolgstappen te zetten.


Deze maand vindt nog een bijeenkomst van de hoofdtafel plaats. De komende weken volgen ook uitnodigingen voor de sectortafels, werkgroepen, reflectietafels met deskundigen en kennisinstellingen en gesprekken met ketenpartijen en banken. Eind december is er een bredere 'Landbouwtafel' om een breed scala aan agrarische organisaties en andere belanghebbenden bij te praten over de voortgang van het Landbouwakkoord en om input te vragen.


Voor de blijvers

LTO vindt dat een akkoord alleen zin heeft als er daadwerkelijk perspectief komt voor blijvers. 'Daarbij staat voor ons de met leden besproken Toekomstvisie 2030 voorop. Dat betekent focus op verdienvermogen, ruimte om te ondernemen en bijbehorende investeringsmogelijkheden, meldt LTO in een verklaring.

De boer en tuinder moeten centraal staan in dit akkoord, vindt LTO. 'Belangrijk is dat het gaat over het brede pallet, dus niet alleen over bijvoorbeeld productie voor lokale markten, maar juist ook over de Europese en internationale dimensie.'


Veel discussie

Onder boeren is veel discussie over het al dan niet deelnemen aan de gesprekken. Onder meer Sjaak van der Tak (LTO Nederland) en Roy Meijer (NAJK, zie foto) gingen het gesprek aan. Ook Agractie en Biohuis namen deel aan de gesprekken in Hilversum.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  30° / 17°
  40 %
 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer