Brabant krijgt 70 miljoen euro van Rijk voor stikstofaanpak

De Rijksoverheid steunt provincie Noord-Brabant met 70 miljoen euro voor een versnelde stikstofaanpak. Ook is het geld bedoeld voor de verbetering van de kwaliteit van de natuur en het water. Dat heeft de provincie vrijdag laten weten.

Brabant+krijgt+70+miljoen+euro+van+Rijk+voor+stikstofaanpak
© Dirk Hol

Met de miljoenen euro's kan de provincie naar eigen zeggen binnen twee jaar enkele voor Brabant belangrijke onderdelen uit het stikstofvraagstuk en de kwaliteitsverbetering van de natuur en water versneld aanpakken. Het Rijk stelt het geld beschikbaar vooruitlopend op het 'transitiefonds landelijk gebied en natuur'.

Samen met partners, ondernemers en inwoners wil het Brabantse provinciebestuur ervoor zorgen dat stikstofgevoelige, beschermde natuur weer sterk en robuust wordt, de uitstoot van stikstof fors omlaag gaat en dat er weer voldoende ruimte is voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Brabant.


Tempo maken

'Dit geld is belangrijk om het tempo te kunnen maken wat nodig is om samen met onze partners te realiseren wat er nodig is in de transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied', aldus Erik Ronnes, coördinerend gedeputeerde stikstof.

Met de financiële steun van de rijksoverheid wil de provincie een aantal maatregelen van de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) de komende jaren versneld uitvoeren. Het overgrote deel, 45 miljoen euro, wordt geïnvesteerd in innovatie en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw.

Dat gebeurt door gronden beschikbaar te houden voor extensiverende graasdierhouderij, natuurinclusief en duurzaam ondernemerschap te belonen via de biodiversiteitsmonitor en de werking en effectiviteit van innovatieve stalsystemen continu te meten.


Innovatie

17,5 miljoen euro is bedoeld voor de aankoop en sloop van bedrijfsgebouwen in landelijk gebied ten behoeve van natuur en water, gekoppeld aan grondtransacties. Bijna 7 miljoen euro gaat naar onderzoeken ter ondersteuning van de gebiedsprocessen voor toekomstbestendige regio's. Nog eens 2 miljoen euro wordt ingezet voor het verder opschalen van de steun en advies aan boeren en tuinders die deelnemen aan het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP).

Volgens Landbouwgedeputeerde Elies Lemkes-Straver is innovatie van groot belang om tot verduurzaming van de landbouw en voedselsector te komen. 'Met de rijksgelden kunnen we extra in zetten op natuurinclusieve landbouw. Met bedrijven die produceren in balans met de omgeving kunnen we opgaven op het gebied van natuur, biodiversiteit, landschap en bodem- en waterkwaliteit realiseren.'


Belangen van de boer

ZLTO-voorzitter Wim Bens prijst de provincie dat ze erin is geslaagd om extra financiële middelen van het Rijk te verkrijgen voor de aanpak van het complexe stikstofvraagstuk. De belangenvereniging is positief dat hiermee een versnelling kan worden gemaakt met een gebalanceerde transitie van het platteland die recht doet aan de belangen van boer en buitengebied.

'De biodiversiteitsmonitor geeft veehouders een steuntje in de rug om hun bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Wij verwelkomen de extra financiële middelen om agrariërs te ondersteunen die deelnemen aan het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP). Ook dit dient een agrarisch en natuurbelang', aldus de voorzitter.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  6° / 2°
  30 %
 • Maandag
  8° / 5°
  30 %
 • Dinsdag
  9° / 3°
  40 %
Meer weer