Flevoland: boerenplannen leveren helft stikstofdoelstelling op

Als alle maatregelen die Flevolandse boeren in de oostrand van de Noordoostpolder hebben aangedragen worden uitgevoerd, dan is de helft van de benodigde stikstofreductie in dat gebied bereikbaar. Dat meldt provincie Flevoland op basis van 25 keukentafelgesprekken.

Flevoland%3A+boerenplannen+leveren+helft+stikstofdoelstelling+op
© Huisman Media

Die gesprekken werden de afgelopen maanden gevoerd met agrarische bedrijven in het oostelijk deel van de Noordoostpolder. Dat gebied ligt het dichtst aan tegen de Weerribben-Wieden, een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied net over de grens met Overijssel.

De bedrijven hadden zich zelf aangemeld voor overleg naar aanleiding van het gebiedsproces dat de provincie startte op basis van de Flevolandse Aanpak Stikstof. Die aanpak werd vorig jaar door Provinciale Staten vastgesteld. Met de deelnemende ondernemers is gesproken over hun toekomstplannen en ideeën wat betreft maatregelen die op hun bedrijf kunnen leiden tot verbetering van de natuur en minder uitstoot van stikstof.


Ophalen

De gesprekken hadden een inventariserend karakter, stelt provincie Flevoland. 'Het doel was vooral ophalen, luisteren en leren van de specialistische kennis in het gebied. Zo kregen we een goed beeld van de ideeën die bij de agrarisch ondernemers leven over de stikstofaanpak. De ondernemers denken op een constructieve manier en met veel vakkennis mee over oplossingen.'

Volgens provincie Flevoland ziet een aantal ondernemers kansen om op basis van het provinciale stikstofplan nieuwe wegen in te slaan. Zo overwegen sommige bedrijven om met de akkerbouw verder te gaan en de veeteelt af te stoten.

Of om de dieren juist te behouden en innovaties in de bedrijfsvoering aan te brengen, zoals een verbeterd voermanagement of meer weidegang. 'Sommige ondernemers overwegen of stoppen en verkopen van stikstofruimte een passende stap kan zijn. Andere ondernemers willen onderzoeken hoe zij hun bedrijf verder kunnen extensiveren, bijvoorbeeld in een meer biologische richting.'


Goede mogelijkheden aangedragen

Bij elkaar zijn in de gesprekken goede mogelijkheden aangedragen, constateert provincie Flevoland. 'Als alle mogelijkheden en ideeën ook worden uitgevoerd, dan zouden die samen kunnen leiden tot ongeveer de helft van de vermindering van de stikstofuitstoot die de provincie voor 2030 van het gebied vraagt.' De doelstelling voor de oostrand is die uitstoot met 50 tot 70 procent te verminderen. In overig Flevoland moet die met 20 procent omlaag.

Samen met de ondernemers werkt provincie Flevoland nu de mogelijkheden en ideeën verder uit naar een concreet maatregelenpakket voor het eerste gebiedsplan dat de provincie medio juli 2023 bij het Rijk moet indienen. In dit plan komt in ieder geval te staan aan welke maatregelen de bedrijven in het gebied willen werken en welk positief effect dat heeft op de natuur in de Weerribben-Wieden.

Verder moeten de kosten van de aangedragen maatregelen worden opgenomen. De komende maanden wordt dit maatregelenpakket opgesteld. Het college van Gedeputeerde Staten stelt de provinciale reductiepercentages halverwege 2023 definitief vast.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer