Nieuwe NVWA-tarieven: kosten bedrijfsleven 30 miljoen omhoog

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan de Tweede Kamer laten weten het nieuwe kostprijsmodel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit per 1 januari 2023 in te voeren. Dat houdt in dat de kosten voor het bedrijfsleven ten opzichte van 2022 worden opgeschroefd met 30 miljoen euro.

Nieuwe+NVWA%2Dtarieven%3A+kosten+bedrijfsleven+30+miljoen+omhoog
© Dirk Hol

Het kostprijsmodel gaat over de toedeling van kosten aan de diensten en producten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat dus niet over kostendekkendheid van tarieven en de mate waarin de overheid tarieven 'dempt', maakt Adema in de Kamerbrief duidelijk.


Het kostprijsmodel is samen met het bedrijfsleven ontwikkeld en biedt volgens Adema voordelen voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. 'Het is transparanter en leidt tot meer verfijnde kostentoedeling en grotere tariefdifferentiatie.' De door het bedrijfsleven te betalen kosten veranderen per 1 januari 2023 als volgt:

- In de tarieven 2023 wordt de reële kostenstijging 2023 doorberekend van NVWA en Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). Dat is samen 5,5 miljoen euro;
- De generieke demping (17,1 miljoen euro) die verspreid zit over alle tarieven van NVWA en KDS vervalt per 1 januari 2023;
- Een aantal activiteiten gaat Adema vanaf 2023 in rekening brengen omdat dit past binnen de vigerende regels of omdat het vanwege deze regels moet. In totaal gaat het om circa 8,6 miljoen euro verspreid over de verschillende sectoren;
- Het positieve resultaat van KDS over 2021 (1,1 miljoen euro) wordt in mindering gebracht op de KDS-tarieven voor 2023;

Op basis van bovenstaande punten worden de kosten in 2023 voor het bedrijfsleven ten opzichte van 2022 verhoogd met 30 miljoen euro. 'Ondanks dat een deel van het bedrijfsleven nog steeds van mening is dat het nieuwe kostprijsmodel nog niet ingevoerd moet worden, kies ik er voor dat wel te doen', meldt Adema.

'Juist ook omdat het nieuwe model transparanter is door een meer verfijnde kostentoedeling en een grotere tariefdifferentiatie. Daarbij vormt het de basis voor de doorontwikkeling naar een nieuw verrekenstelsel.'


Bezwaren bedrijfsleven

Het bedrijfsleven heeft een aantal bezwaren tegen het nieuwe kostprijsmodel naar voren gebracht. Het betreft aanpassingen die gaan over de verdeling van kosten over start- en kwartiertarieven, het terugdraaien van splitsing van categorieën slachthuizen en een splitsing tussen import en export fytosanitair.

De voorbereiding om het nieuwe kostprijsmodel per 1 januari in te voeren is volgens Adema in een vergevorderd stadium. 'Doordat inmiddels alles ingericht staat in lijn met het nieuwe model wordt een keuze om alsnog het oude (huidige) model uit 2022 te blijven gebruiken slecht uitvoerbaar en zal gepaard gaan met forse operationele, financiële en juridische risico’s.'


Tarieven kostendekkend

Naast de afspraak over een nieuwe vorm van verrekenen staat ook in het coalitieakkoord dat de tarieven kostendekkend worden. Op dit moment financiert het ministerie van LNV jaarlijks 35 miljoen euro, zodat het bedrijfsleven minder dan de werkelijke kosten betaalt.

Adema heeft de impact van de kostendekkende tarieven en de invoering van het nieuwe kostprijsmodel door Wageningen Economic Research (WER) laten onderzoeken. Het rapport geeft volgens de LNV-minister aan dat berekende tariefstijgingen niet tot onoverkomelijke maatschappelijke gevolgen leiden.


Kleinere slachterijen

Dit met uitzondering van de kleinere slachterijen waarvoor kostendekkende tarieven disproportioneel uitpakken. 'Maar ik besef ook dat veel andere bedrijven het door de bijzondere economische omstandigheden op dit moment extra moeilijk hebben.'

Daarnaast zijn er vanaf 1 januari 2023 nog een aantal aanpassingen in de tarieven voor import veterinair en levensmiddelen om te zorgen voor een efficiënter systeem. Hierover is met sector overeenstemming. Met het oog om volgend jaar te komen tot de tarieven voor 2024 zal Adema in het derde kwartaal van 2023 het WER opnieuw onderzoek laten uitvoeren.

Downloads
tarieven-2023-nvwa

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer