Topsector: halvering middelengebruik lijkt nog ver weg

Het gebruik van chemische gewasbescherming en de meest gevaarlijke pesticiden in de Europese Unie dient in 2030 te zijn gehalveerd. Er moet nog veel werk verzet worden om die EU-doelstelling te halen. Dat bleek tijdens de MeetUp 'The Future of Crop Protection' van de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Topsector%3A+halvering+middelengebruik+lijkt+nog+ver+weg
© Burt Sytsma Photography

Nederland is gespecialiseerd in het telen van een groot aantal gewassen en die worden blootgesteld aan veel verschillende ziekten, plagen en onkruiden. Als het aantal actieve stoffen dat voor een teler beschikbaar is minder wordt, zal de aanpak van deze ziekten, plagen en onkruiden niet gemakkelijker worden. 'Er is dus geen simpele oplossing. Het verdwijnen van chemische middelen betekent soms zelfs dat teelten opnieuw ontworpen moeten worden', klinkt het bij de opening van de MeetUp.

Duurzaamheidsmanager Christy van Beek van Bayer Crop Science is van mening dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in duurzame landbouw een drievoudige uitdaging is. 'We moeten voldoende voedsel produceren voor een groeiende wereldbevolking en tegelijkertijd de effecten van klimaatverandering tegengaan. Als land- en tuinbouwsector moeten we ook nog eens de gevolgen voor het milieu verminderen. De combinatie van die drie is enorm uitdagend.'


Meer onderzoek nodig

Daarom is het volgens plantgezondheidsspecialist Peter Knippels van LTO Nederland belangrijk dat de sector nog meer programmatisch te werk gaat bij het prioriteren van diverse onderzoeksvragen. 'Het is niet simpelweg een kwestie van een gewasbeschermingsmiddel een-op-een vervangen door een andere maatregel.'

De ruim 150 aanwezigen onderschrijven dat. Volgens het merendeel van de bezoekers is er ook nog niet voldoende kennis over de alternatieven. Niet verrassend dus dat uit een enquête onder de aanwezigen blijkt dat extra investeringen in onderzoek en innovatie het belangrijkste worden gevonden om de doelstellingen van de Europese Commissie voor 2030 te halen.


Webinar: Risicomanagement in de akker- en tuinbouw? Juist nu!

Door de stijgende kosten voor energie, diesel en uitgangsmateriaal is de verwachting dat met name akkerbouwers en tuinders komend voorjaar te maken krijgen met liquiditeitsproblemen. Het belang van risicomanagement groeit. Nieuwe Oogst organiseert daarom in samenwerking met ABAB een webinar over risicomanagement in de akker- en tuinbouw. In dit webinar op 14 november geven we inzicht in de situatie op de diverse markten en gaan in op risicomanagement in de praktijk. Met medewerking van onder meer Peter van den Berg, directeur AgroEnergy, Egon van Lier, akkerbouwer in Hoeven, Hendrik Jan ten Cate van LTO Akkerbouw en vollegrondsgroente, Erik van Ophoven van Achmea en René Boots van ABAB.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  20 %
Meer weer