LTO vindt opkopen piekbelasters onmogelijk en onnodig

LTO Nederland vindt de aanbeveling om tot zeshonderd piekbelasters binnen één jaar (vrijwillig) te beëindigen onmogelijk en onnodig. Dat stelt de organisatie in een reactie op het zojuist verschenen rapport van Johan Remkes. Naar aanleiding van het rapport start LTO een consultatie onder haar ruim 30.000 leden.

LTO+vindt+opkopen+piekbelasters+onmogelijk+en+onnodig
© dirk hol, info@dirkhol.nl

LTO constateert dat Remkes in zijn omvangrijke advies elementen uit de inbreng van de agrarische sector heeft overgenomen. 'Daarmee vindt een forse en hoognodige bijsturing van het ingezette kabinetsbeleid plaats', stelt de organisatie in een schriftelijke reactie

Remkes is terecht kritisch op het kabinetsbeleid, vindt LTO. Hij adviseert op belangrijke onderdelen tot een forse bijsturing in lijn met de inbreng van LTO en andere partijen uit de sector. Het gaat daarbij onder meer om de volgende punten:
• Het kabinet moet stoppen met de hyperfocus op stikstof
• Het belang van een sterke agrarische sector wordt op gelijke hoogte met ecologie gezet, inclusief borging in een onafhankelijke autoriteit
• De kritische depositiewaarde moet op termijn uit de wet.


Andere punten die LTO herkent:
• Het legaliseren van Programma Aanpak Stikstof (PAS)-melders en interimmers heeft absolute prioriteit op alle andere zaken.
• Er moet ruim baan worden gemaakt voor innovatie, gestimuleerd en geborgd vanuit een Nationaal Innovatieprogramma.
• Het beruchte stikstofkaartje moet formeel van tafel.


Piekbelasters

LTO hekelt het voorstel om tot zeshonderd piekbelasters binnen een jaar te beëindigen. Het zorgt voor nog grotere onzekerheid bij duizenden ondernemers die zich afvragen of zij tot de '1 procent' behoren. Een gegarandeerde reductie binnen één jaar is onrealistisch, zoals ook het Planbureau voor de Leefomgeving deze week aangaf.

Dat legt grote druk op de vrijwilligheid die voor LTO van groot belang is met het oog op de menselijke maat. De genoemde 'plusregeling' voor de hoogst mogelijke vergoeding voor vrijwillige stoppers, inclusief fiscaal goede behandeling, is hoognodig conform de inzet van LTO.


Stikstofkaartje

In zijn pleidooi voor rust en stabiliteit vindt LTO dat Remkes terecht kritisch is op het stikstofkaartje. Het voorstel van Remkes om te komen tot een top-downzonering gekoppeld aan bedrijfstype en afzetmarkt valt volgens LTO moeilijk te rijmen met een gebiedsgerichte aanpak van onderop. 'Dit roept veel vragen op. Wat zijn de gevolgen, op welke manier wordt dit vormgegeven en welke ruimte hebben boeren in bepaalde gebieden?'

De inzet van Remkes om te kiezen voor een geleidelijke stap-voor-stapaanpak, in plaats van 'patsboembeleid', zou volgens LTO tot de logische conclusie moeten leiden dat vasthouden aan 2030 niet nodig is. 'In lijn met zijn eerdere stelling dat 2030 een politiek doel is, kan beter worden vastgehouden aan de huidige wet die koerst op 2035. De door Remkes voorgestelde wettelijke verankering van evaluatiemomenten over haalbaarheid en uitvoering in 2030 is hoe dan ook noodzakelijk.'

Het eindoordeel of de analyse en aanbevelingen van Remkes bijdragen aan de broodnodige verbetering van het vertrouwen en verdieping van de inhoud laat LTO aan haar leden. De uitslag van de raadpleging wordt dinsdag verwacht.


Perspectief

LTO vindt dat Remkes 'enkele dappere pogingen' doet om tot landbouwperspectief en verdienmodellen te komen. De land- en tuinbouworganisatie ziet daar aanknopingspunten in, maar vindt de uitwerking beperkt.

De suggestie om tot een landbouwakkoord te komen voelt dubbel voor de belangenbehartiger. 'Enerzijds zijn we daar voorstander van en biedt het grote kansen. Anderzijds is de oprechte vraag welke ruimte er voor de landbouwdeelnemers van een dergelijk akkoord nog zou zijn om niet te degraderen tot uitvoerders van (ongewenst) overheidsbeleid.' Ook stelt LTO dat er al veel beleid is gemaakt en waardoor de vraag is wat een akkoord dan toevoegt.


Ledenconsultatie en webinar

LTO houdt op 6 oktober tussen 20 en 21 uur een ledenwebinar. Hierin bespreken ze de uitkomsten van het advies en is er ruimte voor vragen en opmerkingen van leden. Leden kunnen zich aanmelden via het registratieformulier.

De ledenconsultatie, waarvoor de vraagstelling nu verder wordt uitgewerkt, start na het ledenwebinar en wordt aanstaande dinsdag afgerond.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zondag
  1° / -2°
  10 %
Meer weer