Sensus schroeft contractprijs cichorei met 30 procent op

De contractvoorwaarden voor akkerbouwers die cichorei telen voor verwerker Sensus zijn voor 2023 aanzienlijk verbeterd. Sensus stelt de kale contractprijs met 20 euro per ton naar boven. Dat betekent een verhoging van maar liefst 30 procent. Daarnaast komen de transportkosten voor telers geheel te vervallen.

Sensus+schroeft+contractprijs+cichorei+met+30+procent+op
© Koos van der Spek

De kale contractprijs bedraagt vanaf 2023 90 euro per ton en omdat er voor transport niets in rekening wordt gebracht, zullen sommige bedrijven er 30 tot 40 euro per ton op vooruitgaan. Van de huidige contractprijs gaat van in totaal 70 euro per ton circa 10 tot 20 euro af voor het transport. 'Wij nemen de transportkosten per 2023 volledig voor onze rekening', zegt manager agro René Schunselaar van Sensus.

Het aantal cichoreitelers dat er per saldo op vooruitgaat, vindt Schunselaar lastig aan te geven. 'Dat is afhankelijk van de situatie. De transportkosten zijn nu voor telers in het zuidwesten lager dan voor telers in het noordoosten. Het ligt eraan hoe ver het bedrijf van de fabriek af zit.' De fabriek van Sensus staat in het Noord-Brabantse Roosendaal.

Door de nieuwe maatregel van de cichoreiverwerker zouden telers die verder van de fabriek af boeren er dus meer van profiteren dan bedrijven die vlak bij de fabriek zijn gevestigd. Sensus heeft daarom een hogere regionale jaartoeslag voor het zuidwesten vastgesteld. Hiermee wil de cichoreiverwerker dat gevolg compenseren.

De groeiende afzetmarkt voor inuline uit cichorei triggert uitbreiding van het areaal

René Schunselaar, manager agro bij Sensus

Volgens Schunselaar kwam in de gesprekken met de onafhankelijke telersvereniging Inulinecichorei over nieuwe contractvoorwaarden steeds naar voren dat het basisrendement voor cichoreitelers goed moet zijn. Daarbij vonden de telers dat het risico op een lager rendement beter beheersbaar moest zijn.


'De contractering voor het volgende seizoen vindt plaats in september, voorafgaand aan het teeltseizoen. Terwijl telers pas een jaar later weten wat de transportkosten zijn. Dus dat was altijd een open eind en dat zorgde voor meer onzekerheid bij de telers', legt de agromanager uit.


Groeiende inulinemarkt

De markt voor wereldwijde inuline groeit nog ieder jaar. Sensus investeerde daarom in meer productiecapaciteit op de fabriek in Roosendaal en wil in 2023 dan ook substantieel meer hectares verwerken. Naar welk areaal Sensus concreet streeft, wil Schunselaar uit concurrentieoverwegingen niet zeggen.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het areaal cichorei in Nederland sinds 2010 daalt. In 2021 werd op 3.840 hectare cichorei geteeld en voorlopige cijfers laten een areaal van 3.520 hectare in 2022 zien. Maar Schunselaar verwacht dat het areaal vanaf nu gaat stijgen.

'De groeiende afzetmarkt voor inuline uit cichorei triggert uitbreiding van het areaal. De belangrijke aspecten van inuline uit cichorei worden inmiddels ook erkend door de wereldwijde voedingsindustrie', stelt de agromanager. Hij voorziet voldoende perspectief voor de cichoreiteelt. 'In het Europese onderzoeks- en innovatieproject Chic wordt gekeken naar andere toepassingen van inhoudsstoffen van cichorei, zoals bitterstoffen. Zeker in Noordwest-Europa is daar plaats voor.'De Europese Unie stak 7,3 miljoen euro in het project voor ontwikkeling en toepassing van nieuwe veredelingstechnieken voor cichorei als multifunctioneel gewas voor de productie van hoogwaardige consumentenproducten. Het consortium van het in totaal 4,5 jaar durende project bestaat uit midden- en kleinbedrijven, een industriële partner, non-profitorganisaties en onderzoeksinstituten uit elf Europese landen en één uit Nieuw-Zeeland. Chic is inmiddels bezig aan het laatste projectjaar.


Goed vooruitzicht campagne 2022

Het vooruitzicht voor de cichoreicampagne dit jaar is goed. De campagne startte op 8 september en verloopt tot nu toe volgens plan, meldt Schunselaar. 'In de eerste week was de grond nog droog en hard, waardoor we moesten uitwijken naar andere percelen dan gepland. Vorige week werd het nat en moesten we de planning opnieuw aanpassen, maar dat lukt prima.'De cichoreiopbrengst valt ondanks het extreme groeiseizoen niet tegen. 'Wel zijn de verschillen tussen en binnen de teeltgebieden groot. De opbrengst is heel goed of juist heel matig', weet de Sensus-manager. Hij ziet vooral onderscheid tussen beregende en onberegende percelen.

Het inulinegetal is dit jaar boven 17 en daarmee hoger dan voorgaande jaren. De gemiddelde wortelopbrengst is gemiddeld voor half september, met 35 tot 40 ton per hectare. De inulineopbrengst lijkt rond 8 ton per hectare uit te komen. Dat is vooral te danken aan de vele zonuren deze zomer.


10 ton inuline

Doel van Sensus is om op termijn 10 ton inuline per hectare te oogsten. Dat telers dat nog niet halen, heeft volgens Schunselaar te maken met de sulfonyl-urea (SU)-tolerante rassen waar akkerbouwers vaak voor kiezen. Zo hebben ook de nieuwe rassen Soupir en Dunite een specifieke herbicidetolerantie.

'Deze rassen blijven wat betreft opbrengst achter ten opzichte van standaard rassen. Wel zijn dit rassen die al op een hoger opbrengstpotentieel zitten dan andere SU-tolerante rassen', laat de manager agro weten. 'Maar als een teler de onkruidbeheersing op een andere manier kan aanpakken, zou ik altijd voor een niet-SU-tolerant ras kiezen.'

Schunselaar verwacht dat er in 2022 aanzienlijk meer telers zijn die 10 ton inuline van een hectare oogsten dan voorgaande jaren. 'Door de combinatie van veel zonuren en op tijd water. Aan de andere kant zijn er ook percelen waar de inulineopbrengsten flink tegenvallen.'


Regionale opbrengstverschillen

Overigens lijken de regionale opbrengstverschillen niet groot. Cichorei op kleigronden in het zuidwesten verdrogen niet zo makkelijk en het gewas bleef in het noordoosten goed aan de groei door meer en regelmatiger neerslag.

Schunselaar noemt cichorei een robuust gewas dat zich ook bij extreem weer goed staande kan houden. 'Het is een weerbare plant. In een droog seizoen als deze haalt het gewas een gemiddelde wortelopbrengst met een hoog inulinegehalte. Ook wat betreft ziekten en plagen valt het mee. Genoeg aandacht voor de teelt is vooral in het begin van het groeiseizoen belangrijk.'

Daarbij doelt Schunselaar op de opkomst en onkruidbeheersing. Verder denkt de agromanager dat cichorei door de bitterstoffen die het bevat minder kan worden aangetast door schimmels. Daarnaast is de ziektedruk lager dan bijvoorbeeld bij aardappelen omdat het gewas op een kleinere schaal wordt geteeld.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  15° / 4°
  50 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 10°
  80 %
Meer weer