Natuurinclusief is voor Johan Wieland voorlopig nog liefhebberij

Geld opleveren doet het nog niet. Integendeel: het kost hem alleen maar geld. Toch houdt het melkveehouder Johan Wieland uit het Drentse Roden niet tegen om allerlei maatregelen te nemen die de biodiversiteit op zijn bedrijf ten goede komen.

Natuurinclusief+is+voor+Johan+Wieland+voorlopig+nog+liefhebberij
© Joost de la Court

De circa twintig belangstellenden die zaterdag afkwamen op een open middag over natuurinclusief boeren konden er rustig een paar uur voor uittrekken. Dat was ook wel nodig om alles te bekijken waar Wieland de natuur een handje helpt om zich lekker te voelen op zijn bedrijf.

Gierzwaluwen krijgen in de schuren en stallen alle ruimte om hun jongen groot te brengen. Buiten is voor de oeverzwaluwen zelfs een aparte nestelwand aangelegd aan de buitenrand van de kuilplaat. Verder zijn nestkasten geplaatst voor andere vogelsoorten.

Verspreid over de 75 hectare aan percelen zijn oude houtwallen gerenoveerd en nieuwe aangelegd. Waar openheid meer op zijn plek is, zijn perceelscheidingen met lage struiken ingeplant om het draadraster te vervangen. Klimop en onderbegroeiing krijgen alle ruimte om de houtwallen verder aan te kleden.


Roodborsttapuit

'Met biodiversiteit werkt het hier niet veel anders dan in de tuin bij een burgerwoning. Je moet bepaalde dingen niet doen en andere juist weer wel', zegt Wieland tijdens de rondleiding. 'Hier verderop langs de sloten broedt trouwens de roodborsttapuit.'

De melkveehouder is een van de boeren die in Noord-Nederland meedoen aan erfsessies; voorlichtingsbijeenkomsten voor burgers over hoe boeren bezig zijn met biodiversiteit en natuurinclusiviteit. Die maken deel uit van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland waar in Drenthe vorm aan wordt gegeven via de Agenda Boer, Burger en Natuurlijk Drenthe, het samenwerkingsverband van natuur- en landbouworganisaties in Drenthe. Volgens programmabegeleider Judith van den Berg vinden de partijen elkaar in het streven naar een mooi landschap, gezonde natuur en bodem, en verbeterde waterkwaliteit.

Dat bevestigt melkveehouder Marry Brink uit Nietap, een van de aanjagers van natuurinclusieve landbouw in Drenthe. 'Ik probeer boeren wat verder te krijgen op dit pad. Wat zien zij als mogelijkheid in het kader van het verbeteren van onze omgeving, bijvoorbeeld via de aanleg van houtsingels en boomwallen, of in de vorm van streekgebonden erfbeplanting. Er is wat dat betreft nog veel te doen.'


Uit eigen zak

Wieland behoeft weinig aansporing op dit vlak. Hij ging zelf met maatregelen aan de slag, toen hij merkte dat de oeverzwaluw zijn intrek nam in de silowanden als nestelplaats. 'Ik heb het jaar erop daar mais ingekuild, zodat de vogels tot het najaar gelegenheid hadden om er hun jongen groot te brengen.' Alleen voor het aanschaffen van een speciale nestelwand voor aan de buitenzijde van de silo kreeg hij financiële ondersteuning. De aanleg betaalde hij uit eigen zak.

Via het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kan Wieland binnenkort waarschijnlijk ook een vergoeding krijgen voor zijn extra inspanningen, verwacht Van den Berg. De melkveehouder vindt het gewoon mooi om te doen en om erover te vertellen. 'Burgers gaan misschien zo ook anders naar boeren kijken. Ze zien dat het hier niet altijd groot, groter, grootst hoeft te zijn.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  23° / 10°
  5 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  5 %
 • Donderdag
  26° / 15°
  55 %
Meer weer