Fors minder stalbranden en dierlijke slachtoffers

Het aantal stalbranden daalde in 2021 aanzienlijk ten opzichte van het jaar ervoor. Het ging van 54 naar 35. Ook het aantal dierlijke slachtoffers was met 6.915 fors lager dan de 108.754 in 2020. Dat blijkt uit cijfers die het Verbond van Verzekeraars donderdag publiceerde.

Fors+minder+stalbranden+en+dierlijke+slachtoffers
© Nieuwe Oogst

LTO Nederland is blij met deze ontwikkeling. De belangenorganisatie voor boeren en tuinders ziet dat de inspanningen van de afgelopen tijd hun vruchten lijken af te werpen. Volgens LTO staat brandveiligheid al jaren hoog op de agenda van de Nederlandse veehouderij. 'Iedere stalbrand is er immers een te veel.'


'De laatste jaren is door veel partijen samengewerkt om brandveiligheid op het boerenerf te verbeteren', zegt Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland. 'Wij zijn ons zeer bewust van de grote impact van stalbranden. We voelen ons verantwoordelijk en nemen maatregelen om tot brandveiligere stallen, beter dierwelzijn en minder dierslachtoffers te komen.'
Grote impact op veehouders

De impact voor dier en boer van een stalbrand is volgens Van de Ven enorm. 'Met veehouders ondernemen we daarom concrete acties om brand in stallen te voorkomen. We zijn blij dat meer preventie en een toegenomen bewustzijn bij boeren in 2021 leidden tot minder dierlijke slachtoffers.'

LTO benadrukt dat het risico op een stalbrand zeer klein is, maar dat de gevolgen groot zijn. Door de sector is de afgelopen jaar veel ingezet op de vermindering van de risico's van kortsluiting en veehouders bewust te maken van brandgevaar bij werkzaamheden.


Elektrakeuringen

Verplichte elektrakeuringen hebben bijgedragen aan bewustwording en verbetering van de brandveiligheid. Voor de pluimvee-, varkens- en kalverhouderij is een elektrakeuring nu eens in de vijf jaar verplicht in hun keuringssysteem. Daarnaast werkt ook project PPS Klimaat binnen de varkenshouderij aan vroegtijdige detectie om brand en verstikking te voorkomen.


Het is volgens Van de Ven nog te vroeg om conclusies te trekken. Of de brandveiligheid daadwerkelijk is verbeterd, moet de komende jaren blijken. 'In de praktijk zien we wel dat boeren alerter zijn geworden. Ook de elektrakeuringen hebben waarschijnlijk een bijdrage geleverd. Hoewel er de laatste jaren al veel is verbeterd, zal LTO met haar organisatie de komende jaren stappen op dit gebied blijven zetten.'


Actieplan Brandveilige Veestallen

LTO, Producenten Organisatie Varkenshouderij, Dierenbescherming, het Verbond van Verzekeraars en Brandweer Nederland werken sinds 2012 samen aan het verbeteren van de brandveiligheid van stallen. Na kritische conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vorig jaar omtrent stalbranden is er nieuwe invulling gegeven aan Actieplan Brandveilige Veestallen en heeft het ministerie van LNV de regie meer naar zich toegetrokken.

Bekijk meer over:

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Weer

Meer weer