FrieslandCampina in 2050 klimaatneutraal

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken, heeft het bedrijf donderdag zijn klimaatplan 'Op weg naar klimaatneutrale zuivel' gepubliceerd. De realisatie van het klimaatplan van FrieslandCampina vereist een forse extra investering.

FrieslandCampina+in+2050+klimaatneutraal
© Persbureau Noordoost

Het klimaatplan is onderdeel van het duurzaamheidsprogramma 'Nourishing a better planet'. Naast verduurzaming wil het bedrijf dat mensen over de hele wereld toegang houden tot goede en betaalbare voeding. 'Geproduceerd in balans met de planeet', zegt algemeen directeur Hein Schumacher van FrieslandCampina hierover in een persverklaring.

Schumacher: 'Met onze doelstellingen en concrete acties hebben we een duidelijke routekaart voor de significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 en zijn we op weg naar het realiseren van nettoklimaatneutrale zuivel in 2050. In lijn met het coöperatieve karakter van FrieslandCampina werken we nauw samen met leden-melkveehouders, klanten, leveranciers, wetenschappers, ngo's en de overheid aan de realisatie van de klimaatdoelen.'


Productie en transport

In zijn klimaatplan richt FrieslandCampina zich op de gehele keten. In de eigen bedrijfsactiviteiten, zoals op de productielocaties en het transport, heeft het bedrijf zichzelf een reductie van 63 procent broeikasgasuitstoot in 2030 ten doel gesteld ten opzichte van 2015. Reductie van de uitstoot van broeikasgassen zal hier de komende jaren onder meer komen van het gebruik van niet-fossiele (groene) energie.

Bij de productie van melk op de bedrijven van leden-melkveehouders is het reductiedoel in 2030 vastgesteld op 33 procent ten opzichte van 2015. 'De reductie van de uitstoot van broeikasgassen op het erf zal komen uit een pakket van mogelijkheden dat past bij de diversiteit in bedrijfsvoering en het vakmanschap van de leden-melkveehouders', meldt FrieslandCampina.


Voeradditieven

Het bedrijf denkt aan 'verdere optimalisatie van landbouwpraktijken, voer (bijvoorbeeld door het gebruik van gegarandeerd ontbossingsvrije soja in veevoer), het gebruik van voeradditieven die de methaanuitstoot afkomstig van koeien verminderen, zonne- en windenergie van het boerenerf en stalmaatregelen (bijvoorbeeld door innovatieve technologie, zoals monomestvergisters en emissiearme stalvloeren)'.

In de toeleveringsketen van grondstoffen en de levering van producten, zoals verpakkingen, inkoop van basiszuivel en suiker, is het doel de broeikasgasuitstoot met 43 procent te reduceren in 2030 ten opzichte van 2015. Om deze doelstelling te realiseren, werkt FrieslandCampina nauw samen met zijn leveranciers.


Investeringen

De realisatie van het klimaatplan vereist volgens FrieslandCampina een forse extra investering in tijd, geld en middelen in dit decennium en daarna. Hoeveel het zuivelconcern hierin investeert, wordt niet vermeld.

Tussen 2015 en 2021 heeft FrieslandCampina de broeikasgasemissies binnen de onderneming al met 28 procent gereduceerd door energiebesparende maatregelen en het gebruik van groene energie. De broeikasgasuitstoot van de ruim tienduizend bij de coöperatie aangesloten melkveebedrijven daalde tussen 2015 en 2021 met 12,5 procent, onder andere door maatregelen op het gebied van groene energie, mestverwerking en veevoer.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer