Hendrik Jan ten Cate: 'Mooi weer benutten voor uitrijden mest'

LTO-bestuurder en akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate pleit ervoor dat het in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn mogelijk blijft om vanaf 15 februari mest uit te rijden op bouwland. 'Als dat pas een maand later kan, dan verspillen we kostbare dagen.'

Hendrik+Jan+ten+Cate%3A+%27Mooi+weer+benutten+voor+uitrijden+mest%27
© Twan Wiermans

Niet de kalender bepaalt wanneer de omstandigheden goed zijn om het land op te gaan, maar het weer

Hendrik Jan ten Cate, LTO-bestuurder en akkerbouwer

Wat is het probleem?

'In de eerste opzet voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn is opgenomen dat vanaf volgend jaar bouwland pas vanaf 15 maart mag worden bemest. Nu is dat nog 15 februari, net als op grasland. Als LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente willen we dat 15 februari in elk geval gehandhaafd blijft voor wintergranen en graszaad. Voor andere gewassen is 1 maart wat ons betreft ook in te stellen als uiterste startdatum.'

Waarom pleiten jullie hiervoor?

'Als we dit voorjaar hadden moeten wachten tot 15 maart, dan zouden we al veel mooie dagen moeten missen om dierlijke mest uit te kunnen rijden. Zeker in het zuidwesten van het land waren de omstandigheden vaak vanaf begin maart al goed genoeg om het land op te gaan.'

Wat zijn de consequenties?

'Wij vinden dat zo'n late startdatum voor het uitrijden van mest niet aansluit bij een goede landbouwpraktijk. Niet de kalender bepaalt wanneer de omstandigheden goed zijn, maar het weer. Te laat bemesten gaat ten koste van het gewas en mogelijk ook van de bodem, als de omstandigheden later een stuk minder zijn. Bovendien wordt het werk duurder, als in korte tijd meer mest moet worden uitgereden. Er zijn dan meer machines nodig.'

Hoe kan de vakgroep beleidsmakers op andere gedachten brengen?

'Bij de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) is het verzoek ingediend om voor tarwe en graszaad de bestaande uitrijdatum van 15 februari te handhaven. Verder willen we een lijst met gewassen opstellen, met onder meer aardappelen en suikerbieten, waarvoor we vanaf 1 maart met mest het land op kunnen.'

Wanneer verwachten jullie uitsluitsel over de uitrijdata voor dierlijke mest?

'De CDM geeft de komende maanden advies aan het ministerie van LNV. Het betreft wetgeving voor volgend jaar, dus dat zal niet meer lang duren. Wij gaan ervan uit dat er wordt geluisterd naar onze argumenten.

'Het is van het grootste belang dat we optimaal gebruik kunnen maken van dierlijke mest. Door op tijd te bemesten, kunnen gewassen beter mineralen opnemen en is er minder uitspoeling. Het is daarmee gunstig voor het milieu, voor de structuur van onze percelen en uiteindelijk ook voor onze portemonnee.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  19° / 11°
  10 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
Meer weer