Schouten staat verlenging mest uitrijden in Noorden beperkt toe

Boeren in tien gemeenten in Friesland en Groningen mogen tot en met 15 september de dunne fractie van drijfmest uitrijden op grasland. Dat blijkt uit een brief van demissionair landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

Schouten+staat+verlenging+mest+uitrijden+in+Noorden+beperkt+toe
© Ruud Ploeg

De lokale LTO Noord-afdelingen hadden om een verlenging van twee weken gevraagd. In diverse gemeenten in Noord-Nederland viel de afgelopen twee maanden veel neerslag, waardoor veldwerkzaamheden niet of nauwelijks mogelijk waren. Hierdoor hebben percelen weinig bemesting gehad, waardoor de eiwitgehalten in het ruwvoer laag zijn.

Schouten volgt het advies dat ze inwon bij de Technische Commissie Bodem op. Die vindt een uitstel van het uitrijverbod voor dierlijke mest met veertien dagen te begrijpen. 'Daar waar dierlijke mest niet tijdig kon worden aangewend, heeft het een goede landbouwpraktijk beïnvloed. De relatief hoge denitrificatie in combinatie met geringe mineralisatie maken, bezien vanuit de behoefte van het gras, een stikstofbemesting met dierlijke mest passend. Gezien de bodemgesteldheid en het stadium van grasgroei is die bemesting in veel gevallen op dit moment problematisch.'


Alleen dunne fractie

Omdat het uitrijden van drijfmest tot half september tot milieurisico's kan leiden, mag alleen de dunne fractie van dierlijke mest worden gebruikt. Bemesten met de dunne fractie van drijfmest vermindert de risico's op uit- en afspoeling van fosfaat en stikstof naar grond- en oppervlaktewater.


Ook de LLTB had eind augustus een verzoek ingediend om de uitrijperiode voor drijfmest (nu tot en met 15 september) en die voor vaste mest op bouwland (nu tot en met 31 augustus) op lössgronden in Zuid-Limburg gelijk te trekken. Dit verzoek heeft de minister nog in beraad. Na advies van de Technische Commissie Bodem komt zij tot een besluit.


Afwijzing generiek verzoek

Schouten wijst het verzoek van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Cumela Nederland voor een generiek uitstel van twee weken voor grasland en bouwland voor het uitrijden van mest tot zeker 15 september op grasland en tot en met 30 september op akkerland af. In tegenstelling tot de andere verzoeken gaat het hier om een generiek verzoek voor heel Nederland.

'Een verruiming van de uitrijperiodes voor heel Nederland voor drijfmest heeft naar alle waarschijnlijkheid een negatieve impact op de grondwaterkwaliteit, omdat er later in het jaar er minder gewasgroei is, dus minder nutriënten worden opgenomen en meer nutriënten uit- of afspoelen. Hierover hebben de Commissie Deskundigen Meststoffenwet en de Technische Commissie Bodem in het verleden meermaals negatief geadviseerd', schrijft Schouten in de brief naar de Tweede Kamer.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 7°
  70 %
 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
Meer weer