Onderzoek naar schade door vernatting in Aldeboarn-De Deelen

Enkele tientallen veenweideboeren in het gebied Aldeboarn-De Deelen worden de eersten in Friesland die vanaf komende zomer te maken krijgen met een grondwaterpeil van 40 centimeter onder het maaiveld. Het gebied is aangewezen als proef voor peilopzet.

Onderzoek+naar+schade+door+vernatting+in+Aldeboarn%2DDe+Deelen
© Ida Hylkema

Het hogere polderpeil is de uitkomst van het Friese veenweideprogramma van provincie en Wetterskip Fryslân. Dit programma moet bodemdaling en veenoxidatie, met als gevolg uitstoot van broeikasgassen, zoveel mogelijk tegengaan.

In het proefgebied, in totaal zo'n 2.500 hectare groot, wordt gekeken wat de gevolgen zijn van een hoger grondwaterpeil voor zowel de waarde van het land en de bedrijfsvoering als de inkomsten van de boer. Ook wordt onderzocht welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. De betrokken agrarisch ondernemers worden gevraagd hoe ze met hun bedrijf de toekomst in willen, gezien de veranderde omstandigheden.


Ingrijpende verandering

Boeren in het proefgebied kunnen kiezen uit een vaste schadevergoeding, land ruilen in een kavelruil, beëindiging van het bedrijf via uitkoop of bedrijfsverplaatsing. Omdat het ingrijpende veranderingen betreft, is het volgens landbouwadviseur Bouwe Bakker belangrijk om eerst te oefenen.

'Wanneer je het peil in vakken van telkens 1.000 hectare zo ver omhoogbrengt, ontstaat opbrengstschade en inkomens- en vermogensverlies. Deze worden geïnventariseerd. Met dat inzicht kunnen we met boeren in gesprek over de toekomst van hun bedrijf. Dat gaat ons veel leren over het beleid dat we voor het hele Friese veenweidegebied willen opzetten', geeft Bakker aan.

Inzet is om het landbouwkundig gebruik zoveel mogelijk intact te houden, zegt de landbouwadviseur. 'We willen de blijvers toekomstperspectief geven. Door hoogteverschil zal bij de ene boer meer schade optreden dan bij de andere. Daarom werken we aan een schadecompensatieregeling met een uitkering in geld en koppelen we daar een herverkaveling aan. Je kan er ook voor kiezen te worden opgekocht of zo mogelijk te worden verplaatst.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer