Provincie Utrecht geeft klap op Regionale Veenweiden Strategie

Het provinciebestuur van Utrecht heeft de 'Regionale Veenweiden Strategie Utrechtse Veenweiden' goedgekeurd en ter vaststelling bij Provinciale Staten voorgelegd.

Provincie+Utrecht+geeft+klap+op+Regionale+Veenweiden+Strategie
© Dirk Hol

De strategie is samen met hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeenten Woerden, De Ronde Venen en Vijfheerenlanden ontwikkeld. Ook landbouw- en natuurorganisaties zijn gevraagd input te leveren voor de strategie.

In de strategie staat hoe de uitstoot van broeikasgas (CO²) uit veenbodems en bodemdaling de komende tien jaar gereduceerd kan worden. Provincie Utrecht bestaat voor ongeveer een derde uit veengrond, met name in het westen en noordoosten van de provincie.

Het doel is in 2030 de uitstoot van broeikasgassen uit de Utrechtse veenbodems met ongeveer de helft te verminderen en de bodemdaling te remmen. Zo dragen de Utrechtse Veenweiden bij aan de doelstellingen uit het landelijke Klimaatakkoord (2019).


Mix aan maatregelen

De Regionale Veenweiden Strategie gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak en zet in op een mix aan maatregelen. Uitgangspunt is dat de landbouw in het veenweidegebied zich ontwikkelt naar een duurzame en vitale sector met een goed toekomstperspectief.

Vermindering van uitstoot en bodemdalingsreductie kan op verschillende manieren bereikt worden. Boeren kunnen bijvoorbeeld waterinfiltratiesystemen aanleggen. Als uitkomst van een gebiedsgerichte aanpak kan het waterschap indien nodig bij bepaalde maatregelen het peil verhogen.


Natte teelten en boeren op hoog water

De verwachting is dat op slim gekozen plekken ingezet kan worden op alternatieve maatregelen. Het gaat dan om boeren op hoog water, natte teelten of andere vormen van grondgebruik. Dat vraagt komende jaren ook om verder onderzoek naar welke verdienmogelijkheden er zijn.

Hiervoor is volgens de provincie samenwerking met agrariërs, natuurorganisaties, gebiedsorganisaties, waterschappen en gemeenten essentieel. Het plan is om samen, per gebied en met maatwerk, te kijken welke maatregelen het beste zijn.


Kosten

De totale kosten voor de uitvoering van de Utrechtse Veenweiden Strategie tot en met 2030 raamt de provincie voorlopig op ongeveer 300 miljoen euro. Voor de eerste paar jaar is er voldoende geld om in enkele gebieden aan de slag te kunnen. Voor de verdere financiering gaan provincie en waterschappen komende tijd in gesprek met het Rijk.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer