LTO: waardering voor inzet minister tot verkrijgen derogatie

Dankzij zware politieke druk en aanvullende maatregelen is er nog kans dat Nederland dit jaar derogatie verkrijgt. LTO Nederland spreekt hiervoor haar waardering uit richting minister Henk Staghouwer en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. Wel staan de door Brussel gewenste maatregelen ver af van een maatwerkaanpak op bedrijfsniveau, zoals LTO en partners die voorstellen.

LTO%3A+waardering+voor+inzet+minister+tot+verkrijgen+derogatie
© Twan Wiermans

Het eerder vastgestelde en ingediende zevende actieprogramma Nitraatlichtlijn kreeg vanuit Brussel geen goedkeuring en daarmee leek derogatie voor dit jaar van de baan. Door onder andere aanvullende extra maatregelen in gebieden waar de waterkwalitietsnormen niet worden gehaald, komt de derogatieaanvraag toch weer op de Europese agenda terecht.


'Ik waardeer dat minister Staghouwer de Eurocommissaris voor Milieu, Virginijus Sinkevicius, heeft overtuigd dat de derogatieaanvraag op de Europese agenda moet komen. Het ministerie spant zich hiermee ten volste in voor onze boeren. We hopen dat de ingezette route nu spoedig wordt doorlopen', zegt LTO Nederland voorzitter Sjaak van der Tak.


Behoefte aan perspectief en vertrouwen

'Met de miljardeninvesteringen die dankzij onze inzet door de overheid worden gedaan in innovatie, extensivering en vrijwillige opkoop en verplaatsing begrijpt ieder weldenkend mens dat we een grote verduurzamingsslag gaan maken', vervolgt Van der Tak. 'Boeren en tuinders hebben behoefte aan perspectief en vertrouwen. Het helpt dan niet als er nu in een addendum nieuwe maatregelen nodig zijn om aan de derogatieaanvraag te kunnen voldoen, terwijl er twee maanden geleden een 'definitief' actieprogramma lag. Toch is dat het geval', zegt hij.

'De maatregelen in het addendum krijgen een plek in de gebiedsgerichte aanpak, wat betekent dat er bij de uitwerking nog heel wat vragen beantwoord moeten worden. Duidelijk moet in ieder geval blijven dat de maatregelen moeten passen in de boerenpraktijk en dat krimp van landbouwgrond of dieren nooit een doel op zich kan en mag worden. Daar waar in het addendum gesproken wordt over het opkopen en innemen van dierrechten en daaropvolgend het verlagen van productieplafonds, vragen wij ons ten zeerste af welk milieukundig doel in het kader van waterkwaliteit daarmee gediend wordt.'

De aangekondigde brede bufferstroken in de beekdalen, beperkingen van grondgebruik en mogelijke teeltverboden hebben potentieel grote consequenties, maar geven geen garantie op succes', vindt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente. 'Daarbij vinden wij dat de gronden in boerenbeheer moeten blijven, waarbij ook nog een boterham verdiend kan worden. Wat ons betreft is een gebiedsgerichte maatwerkaanpak zonder verplichtingen vooraf veel effectiever en biedt meer perspectief voor de boer.'


Grondgebondenheid mag geen sanering worden

'Derogatie is noodzakelijk om te voldoen aan de verduurzamingsopgaves die de politiek vraagt én voor het inkomen van de melkveehouders', stelt Jos Verstraten, bestuurslid van LTO-vakgroep Melkveehouderij. 'Het is terecht dat in Brussel nu de volgende stap richting derogatie wordt genomen, maar de onzekerheid blijft. Dit spel kan niet voort blijven duren, duidelijkheid voor korte en lange termijn is hoognodig. De doelstelling om volledig grondgebonden te worden is een mooie ambitie, maar draagt niet bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Onze melkveehouders maken zich grote zorgen over de uitwerking van de grondgebondenheidsambitie. Het mag geen sanering worden.'

LTO Nederland gaat het addendum verder analyseren op alle inhoudelijke details en zet zwaar in op het traject om zaken in lijn met de boerenpraktijk te krijgen.


Langdurig traject

De vandaag aangekondigde maatregelen komen voort uit de Europese verplichtingen op het gebied van waterkwaliteit. Het ministerie gaf eerder al aan dat hier sowieso aan moet worden voldaan. Maar de Europese Commissie had geen vertrouwen dat met het ingediende actieprogramma de doelen worden gehaald en eiste extra maatregelen. Pas wanneer hieraan voldaan zou worden, kon de procedure voor derogatie worden vervolgd.

Dit is volgens LTO een Brussels politiek spel zonder inhoudelijke logica. Derogatie is immers beter voor waterkwaliteit en de kringloopgedachte. Zonder derogatie waren additionele maatregelen bovendien nog steeds nodig, aldus de Europese Commissie. In maart vergadert het Brusselse Nitraatcomité, dat onder meer over derogatie beslist, weer. Het kabinet hoopt dan rond de zomer uitsluitsel over derogatie te krijgen. Het overgrote deel van de mest ligt dan al op het land.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer