Limburgse watersysteem gaat op de schop

De miljoeneninvesteringen in het Limburgse watersysteem kunnen op instemming rekenen. Volgens het coalitieakkoord komt 300 miljoen euro beschikbaar om de beekdalen klimaatrobuust te maken.

Limburgse+watersysteem+gaat+op+de+schop
© Rob van Hoorn

De aandacht van de overheid voor de waterhuishouding sluit volgens LLTB-bestuurder Peter van Dijck aan bij de inzet die de agrarische sector laat zien om maatregelen te treffen om afspoeling tegen te gaan. 'Het is daarbij wel belangrijk dat in overleg met de sector het geld op de juiste plek komt. Bijvoorbeeld voor een goed onderhouden, flexibel en regelbaar watersysteem', stelt hij.

'We zijn dankbaar voor deze afspraken in het coalitieakkoord die ons de ruimte bieden om samen met onze regionale partners met volle kracht aan de slag te gaan met het waterrobuust maken van Limburg', laat dijkgraaf Patrick van der Broeck van Waterschap Limburg in een reactie weten.

Daarnaast is het goed dat er niet alleen naar de Maas wordt gekeken, stelt Van Dijck. 'Ook rond bijvoorbeeld de Geul was er veel overlast.' Een passende aanpak in beekdalen draagt volgens hem zeker bij aan het voorkomen van overlast. 'Dat daarbij breder wordt gekeken dan naar landbouw alleen, juich ik toe.'

In aanpak breder kijken dan landbouw, juich ik toe

Peter van Dijck, LLTB-bestuurder

Met de neus op de feiten

In het coalitieakkoord staat dat 'de watersnood in Limburg ons deze zomer stevig met de neus op de feiten heeft gedrukt. Klimaatverandering is hier en nu en treft ook ons eigen land'. Daarom moet volgens de regeringspartijen heel Nederland in 2050 klimaatadaptief en waterbestendig zijn. Ook komt structureel 250 miljoen euro extra per jaar vrij voor onderhoud en beheer van de waterwerken vanuit het Deltafonds.

De provincie en gemeenten zien in het regeerakkoord dat het Rijk blijvende aandacht heeft voor het beter en flexibeler maken van het Limburgse watersysteem. Niet alleen langs de Maas, maar ook in de gebieden rond kleinere rivieren en beken. Aandachtspunt voor Limburg blijft de concrete invulling van de ruimhartige schadeloosstelling voor gedupeerden van de wateroverlast, zo reageert de provincie op de plannen. Ook LLTB blijft zich inspannen voor de uitbetaling van schade bij boeren en tuinders.


Sturende rol voor water en bodem

Deltacommissaris Peter Glas is blij met de extra investeringen vanuit het Rijk. 'Met extra geld voor het Deltafonds en een sturende rol voor water en bodem bij ruimtelijke planvorming, kunnen we meters maken om ons te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering.'

In de beekdalen zijn verschillende maatregelen mogelijk tegen wateroverlast, zoals regenwaterbuffers voor tijdelijk meer opslag. Met de inzet van dwarsdammen kunnen de dalen extra worden beschermd. Daarnaast kunnen oude beken worden hersteld of bestaande rivieren en beken extra ruimte krijgen.


Watersysteem grotendeels hersteld

Ruim vijf maanden na de watersnood is het watersysteem grotendeels hersteld, zegt Waterschap Limburg. Door het hoge water heeft het waterschap op zo'n 650 locaties schade opgetekend aan ondergelopen schakelkasten, verzakkingen en uitspoelingen van muren en oevers, kapotte kabels, weggespoelde bomen, zwerfvuil en slib.

Op negen locaties was de schade 'zodanig omvangrijk en complex', dat een deel van de herstelwerkzaamheden nog in uitvoering is. Waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  10° / 3°
  40 %
 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 0°
  0 %
Meer weer