Schouten houdt vast aan inzaaidatum 1 oktober

Landbouwminister Carola Schouten ziet vooralsnog geen noodzaak om de inzaaidatum voor vanggewassen na mais voor 1 oktober los te laten voor het toekomstige 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer als antwoord op Kamervragen van Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB).

Schouten+houdt+vast+aan+inzaaidatum+1+oktober
© Persbureau Noordoost

Dit jaar kregen boeren op zand en löss uitstel voor het inzaaien van het vanggewas vanwege de groeiomstandigheden van mais van dit jaar. Veel mais was nog niet rijp genoeg om te oogsten. Volgens Schouten weegt ze de actuele weersomstandigheden steeds mee in het beleid. Met het uitstel van de inzaaidatum gaf ze naar eigen zeggen gehoor aan de diverse verzoeken vanuit de sector om uitstel van de uiterste inzaaidatum.


Ze vindt het echter wel een goede maatregel. 'Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoe eerder het vanggewas wordt ingezaaid, hoe effectiever het is voor de opvang van stikstof', schrijft ze aan de Tweede Kamer. 'Hierdoor neemt het risico op nitraatuitspoeling naar het grondwater af. Dat is een belangrijke overweging geweest om in het ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn een datum van 1 oktober voor te stellen voor de inzaai van een vanggewas.'


Uitstel van inzaai

Verplichte inzaai van een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond geldt sinds 2019. Uitstel van deze verplichting is er in de voorgaande jaren niet geweest.

BBB wijst de minister erop dat veel boeren zich zorgen maken over het moeten oogsten van onrijpe mais met het oog op dierenwelzijn. Schouten heeft zich hierover laten informeren door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Uit dit advies blijkt dat het voeren van onrijpe maïs kan leiden tot pensverzuring bij de koeien en zo een nadelig effect kan hebben op de pensflora.


Dierenwelzijn

De CDM benadrukt dat dit gecompenseerd kan worden door meer structuurrijk voer, zoals stro en graskuil, te voeren of pensbuffers, zoals bijvoorbeeld natriumcarbonaat, te gebruiken. Om die reden is de minister er niet van overtuigd dat het voeren van niet rijpe mais onverantwoord is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn.

BBB noemt in dit verband ook het onderzoek van Wageningen University & Research waaruit blijkt dat het te vroeg oogsten van mais leidt tot meer methaanemissie. Schouten erkent dat dit zo is, maar ze baseert zich ook op van het advies van CDM waaruit blijkt dat er verzachtende effecten kunnen optreden door de samenstelling van mengvoer. De extra methaanemissie kan volgens Schouten in de praktijk daardoor lager zijn dan is vastgesteld in het onderzoek van de WUR.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 13°
  20 %
 • Maandag
  23° / 14°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
Meer weer