LTO en Cumela willen uitstel inzaaidatum vanggewas

Landbouwminister Carola Schouten moet uiterlijk 27 september duidelijkheid geven over de wettelijke uiterste inzaaidatum van vanggewassen na maisteelt op zand en löss-gronden. Deze datum staat op 1 oktober, maar de mais blijkt dit jaar op veel plekken niet oogstrijp. LTO en Cumela hebben de minister daarom om uitstel gevraagd.

LTO+en+Cumela+willen+uitstel+inzaaidatum+vanggewas
© Twan Wiermans

In wet- en regelgeving is opgenomen dat telers van mais op zand- en lössgronden uiterlijk 1 oktober een vanggewas na de oogst moeten inzaaien. Dit jaar zijn er grote problemen bij een groot deel van de maisteelt. Het groeiseizoen kenmerkt zich door een laat zaaitijdstip vanwege kou en natte weersomstandigheden in het voorjaar en relatief koele groeimaanden. Het lijkt er nu op dat een zeer aanzienlijk areaal van de snijmais niet voor 1 oktober rijp geoogst kan worden.


LTO Nederland en Cumela hebben de minister schriftelijk gevraagd om de uiterste zaaidatum van een vanggewas na de teelt van mais dit jaar uit te stellen naar 31 oktober. Op initiatief van Roelof Bisschop (SGP), mede namens BBB, heeft de Vaste Kamercommissie aan de minister gevraagd uiterlijk 27 september met een reactie op dit verzoek te komen.
Lagere voederwaarde

Als de inzaaidatum op 1 oktober blijft staan, kan dat tot verschillende problemen leiden. Zo is de capaciteit bij loonwerkers niet aanwezig om alle rijpe en onrijpe snijmaïs voor 1 oktober te oogsten. Dat zet grote druk op de planning bij de loonwerkers. Daarnaast wil een deel van de telers graag na de oogst, maar voor de zaai van het vanggewas, nog bodemverbeterende maatregelen uitvoeren als egaliseren, lostrekken van sporen of bekalken.

Veehouders willen afgerijpte snijmais en daarmee zetmeel oogsten. Ruwvoer vormt de basis van het rantsoen. Onrijpe mais betekent verlies aan voederwaarde en daardoor zijn rantsoenen lastiger uit te balanceren. Dat zorgt volgens wetenschappers mogelijk ook voor meer ammoniak- en methaanemissie. Daarbij komt dat niet optimale rantsoenen vaak nog gecompenseerd moeten worden met krachtvoer. Dat werkt kostprijsverhogend en is onwenselijk vanuit een kringloopgedachte.


'Domme maatregel'

Bisschop noemt de regel over de inzaaidatum voor het vanggewas een voorbeeld van een regel die achter het bureau bedacht is, maar niet aansluit bij de boerenpraktijk. 'Boeren worden gedwongen om mais te oogsten die nog niet rijp is. Het is net zo'n domme maatregel als de voermaatregel die vorig jaar bedacht werd om de stikstofuitstoot te beperken. Het typeert het beleid van de overheid met steeds wisselende regels: regels waar boeren geen bedrijf op kunnen runnen.'

Het SGP-Kamerlid heeft daarom een tip voor het ministerie. 'Het zou beter zijn om een paar boeren in te huren op het ministerie van LNV die elke nieuwe regel kunnen toetsen aan de praktijk, want zo werkt het niet. Bepaalde zaken moet je niet willen vastleggen, maar aan het vakmanschap van de boer overlaten.'


Nitraatrichtlijn

Het verzoek van LTO en Cumela is gericht op dit jaar. Maar in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn wordt de datum van 1 oktober ook genoemd. Er staat onder meer dat dat agrarisch ondernemers door het zaaien van vroegrijpe gewassen aan de datum van 1 oktober (in verband met het zaaien van vang- en of rustgewassen) kunnen voldoen.

Kamerlid Caroline van der Plas (BBB) heeft Kamervragen gesteld. Daarin geeft ze aan dat deze datum duidelijk te krap is, zeker nu dit jaar vroegrijpe gewassen niet op tijd rijp zijn. Ze wil weten of minister Schouten dit gegeven meeneemt in de verdere besluitvorming.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  10° / 3°
  55 %
Meer weer