Waterbanksysteem biedt oplossing wateroverlast in Westland

Wateroverlast en verzilting van de ondergrond kan in de Zuid-Hollandse tuinbouwregio Westland effectief worden tegengegaan met een waterbanksysteem voor glastuinbouwbedrijven. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport 'Coastar Waterbank Westland: droge voeten, voldoende gietwater' van waterinstituut KWR.

Waterbanksysteem+biedt+oplossing+wateroverlast+in+Westland
© Thierry Schut

Glastuinders in het Westland hebben veel water nodig bij de productie. De bedrijven voorzien zich grotendeels van gietwater door hemelwater dat van hun kassen afstroomt op te vangen in waterbassins. Ook maken telers gebruik van brak grondwater dat wordt ontzilt, maar dat staat in de praktijk onder druk.

Een waterbank is een organisatorische oplossing die ervoor zorgt dat voldoende overtollig regenwater in de ondergrond kan worden geïnfiltreerd om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Het systeem kan worden gebruikt om te balanceren tussen infiltratie en onttrekking uit een grondwatersysteem. Infiltratielasten kunnen worden verdeeld over de partijen die voordeel halen uit de onttrekkingen.


Bergen van piekbuien

Bijkomend voordeel is dat bovengronds in de hemelwaterbassins meer ruimte komt voor het bergen van piekbuien. Uit het rapport blijkt dat een waterbanksysteem wateroverlast en verzilting van de ondergrond daadwerkelijk tegengaat.

'In de praktijk kan dit vorm krijgen door het infiltreren van schoon hemelwater als voorwaarde te stellen aan het onttrekken van grondwater', stelt onderzoeker Sija Stofberg van KWR. 'Daarbij kunnen tuinders de uitwerking naar de praktijk samen in detail vormgeven, bijvoorbeeld door te kiezen voor een gezamenlijk infiltratiesysteem.'


Juridische vraagstukken

Wel zijn er nog belangrijke aandachtspunten en vraagstukken rond de waterbank. Het gaat hierbij onder meer om juridische vraagstukken wat betreft grondwaterkwaliteit: brijnlozing, verzilting door onttrekkingen, lokale verzilting ter compensatie van algemene verzoeting en afweging van risico's op het introduceren en verspreiden van verontreinigingen tegenover de voordelen van een waterbanksysteem.

Vooruitlopend op de uitkomst van de juridische discussies is door de gebiedspartners een duidelijke voorkeur uitgesproken voor het starten van een pilot.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer