Boeren kunnen zich nog aanmelden voor bezemactie Flevoland

Voor de actie 'Bezem door de middelenkast Flevoland 2021' hebben zich tot nu toe tweehonderd boeren en tuinders aangemeld. Zij kunnen zo kosteloos, anoniem en laagdrempelig restanten van niet-toegelaten en verouderde gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar. Er is ruimte voor meer deelnemers.

Boeren+kunnen+zich+nog+aanmelden+voor+bezemactie+Flevoland
© Waterschap Zuiderzeeland

Alle agrarisch ondernemers en loonwerkbedrijven in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland hebben eind juli een uitnodiging voor deelname gekregen. Aanmelden kan tot en met 17 oktober 2021.

Om verschillende redenen kunnen restanten van gewasbeschermingsmiddelen in de kast blijven staan, bijvoorbeeld door vervallen toelatingen, wisseling van een teelt of een bedrijfsovername, vertelt coördinator Margot Veenenbos van adviesbureau CLM. 'Een laagdrempelige afvoerroute voor deze middelen (bedrijfsafval) ontbreekt. Afgeven bij het depot voor klein chemisch afval van de gemeente lukt meestal niet, omdat dit alleen voor de particulier mogelijk is. Voor de afvoer moet de agrarisch ondernemer dus zelf een afvalinzamelaar inschakelen.'

De bezemactie faciliteert een laagdrempelige afvoer van restanten van middelen. Frans Reijrink, bestuurslid van LTO Noord-afdeling Noordoostpolder, is blij dat agrarisch ondernemers van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken. 'De actie is een goede zaak. Het geeft ze de gelegenheid om wat zij nog aan restanten in de middelenkast hebben staan via de juiste route af te voeren.'


Bedrijfsbezoek

Binnen een maand na uw aanmelding neemt een gewasbeschermingsmiddelenadviseur contact met de deelnemer op om een bedrijfsbezoek in te plannen. Bij aanmelding kan de aanvrager een voorkeur voor een middelenadviseur aangeven. Samen met deze adviseur bekijkt hij tijdens een bedrijfsbezoek de middelenkast.

Op de restanten van niet-toegelaten en/of verouderde gewasbeschermingsmiddelen die moeten worden afgevoerd, plakt de adviseur stickers met het logo van 'Bezem door de middelenkast'. Deze restanten van middelen worden binnen twee maanden na het bedrijfsbezoek bij het bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar.

De bezemactie is volgens Veenenbos bedoeld voor alle land- en tuinbouwbedrijven in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland; van akker- en tuinbouw, fruitteelt tot melkveehouderij, zowel actieve als reeds gestopte bedrijven. 'Er is plek voor maximaal vijfhonderd deelnemers. De eerste bedrijfsbezoeken hebben inmiddels plaatsgevonden en gaan door tot en met half november 2021.'


Gezond water

Piet Boer, dagelijks bestuurslid van het waterschap, over de bezemactie: 'Samen met de sector werken wij aan gezond water. Het retourneren en netjes verwerken van ongebruikte middelen is dan een noodzaak. Daarom werken we dit jaar actief mee aan de tweede actie van 'Bezem door de middelenkast'. Na deze actie beginnen we hopelijk allemaal met een schone kast. Landelijk werken partijen aan een verbeterd retoursysteem voor ongebruikte middelen dat hopelijk volgend jaar operationeel is.'

De bezemactie is onderdeel van het Actieplan Bodem & Water, de Flevolandse uitwerking van het landelijke Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Binnen het actieplan werken LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland samen aan verbetering van de bodem- en waterkwaliteit voor een duurzame landbouw in Flevoland.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  2° / -3°
  10 %
 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
Meer weer