Koning: 'Toekomstperspectief boeren belangrijk'

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in de de troonrede 2021 benadrukt dat toekomstperspectief voor boeren belangrijk is voor Nederland.

Koning%3A+%27Toekomstperspectief+boeren+belangrijk%27
© Dirk Hol

'Het is nodig dat er een goed toekomstperspectief blijft voor Nederlandse boeren, die zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en een vitaal platteland', zei de koning. 'Tegelijkertijd is het belangrijk in kaart te brengen wat er nodig en mogelijk is om ook perspectief te bieden voor infrastructuur, economie en woningbouw. Daaraan blijft de regering werken.'

Koning Willem-Alexander zei dit in de context van de opdracht die de regering het komende jaar heeft. Hij noemde daarbij binnenlandse thema’s, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt, vermindering van de stikstofuitstoot en de bescherming en versterking van de rechtsstaat.


Ook noemde de koning in dit verband dat voor natuur en biodiversiteit en de terugdringing van de stikstofuitstoot tot 2030 al forse bedragen beschikbaar zijn gesteld. 'Daarmee worden ook volgend jaar investeringen in natuurontwikkeling, schonere stallen en opkoopregelingen gedaan.'


Klimaatverandering belangrijk thema

De koning noemde ook klimaatverandering als belangrijk onderwerp. 'De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen.'

'In Nederland houdt de bescherming tegen hoogwater uiteraard de allerhoogste prioriteit', vervolgde de vorst. 'De grootschalige overstromingen in Limburg zijn voor de regering aanleiding om in overleg alle geplande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of en waar versnelling nodig is.'

Koning Willem-Alexander stelde dat met het klimaatakkoord en de klimaatwet een belangrijke aanzet is gegeven voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. 'Maar dat neemt niet weg dat de gerechtelijke uitspraak in de Urgenda-zaak tot een versnelling dwingt, ook om de doelstellingen van de klimaatwet te halen. De regering reserveert bijna 7 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld voor verduurzaming van woningen en industrie en om elektrisch rijden verder te stimuleren.'


Verandering met open vizier

De rode draad die de koning meermaals benoemde, is verandering. 'Velen zullen onze eigen tijd ervaren als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen.' Daarbij benoemde hij onder meer de coronacrisis, de eerdergenoemde binnenlandse thema’s en ook alomvattende problemen als schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel.

'Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu, om elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden', besloot de koning. 'Zo bouwen we samen aan een beter land voor volgende generaties.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer